Stefan Löfven tackade svenska folkets insatser under pandemin

Under söndagskvällen höll statsminister Stefan Löfven sitt traditionsenliga jultal. I talet riktade han ett stort tack till svenska folkets insatser under coronaåret 2020.
– Vi har alla varit en del av lösningen, sa han.

ANNONS
|

Stefan Löfven inledde det digitala jultalet med att poängtera att julen i år kommer att bli annorlunda. Samtidigt underströk han att julens budskap är ännu viktigare i år av just den anledningen.

– Presenthets och måsten kan ibland ställas i vägen för julens viktigaste del – påminnelsen om kärlek, gemenskap och solidaritet. Och det budskapet är extra viktigt i år, sa han.

Statsministern fortsatte talet genom att tacka svenska folket för de insatser som gjorts under året. Han lyfte bland annat fram folkets vilja till att ta till sig nya restriktioner och rekommendationer.

– Vi har alla varit tvungna att göra uppoffringar, vi har alla i stunder förbannat situationen, förbannat det här året. Samtidigt har alla varit en del av lösningen, sa Stefan Löfven.

ANNONS

”Vårt land behöver bli starkare”

Vidare lyfte statsministern att 2020 varit ett år där samarbetsförmågan i landet ställts på sin spets. De prövningar som Sverige ställts inför under året har gjort att folk ställt upp för varandra, påpekade Stefan Löfven. Samtidigt poängterade han att pandemiåret blottlagt organisatoriska problem.

– I år har brister i hur vårt land är organiserat blivit tydliga, vi ska inte tillbaka dit. Efter krisen ska vi istället bygga Sverige starkare och bättre, sa Stefan Löfven och fortsatte:

– Äldreomsorgen, tryggheten, sjukvården, skolan, vi behöver göra det än mer robust.

Avslutningsvis riktade sig statsministern till de som känner sig ensamma under julen.

– Ensamhet kan vara ett kvävande mörker. Men kanske finns det någon person, en gammal vän, en förälder, en kollega som du kan öppna dig för. Jag kan tyvärr inte ringa alla som möter julen ensamma men jag lovar att ringa några, sa han.

ANNONS