Journalisten Fredrik Önnevall utanför rättssalen vid förhandlingen i hovrätten i Malmö. Tillsammans med ytterligare två SVT-medarbetare döms han för människosmuggling. Arkivbild.
Journalisten Fredrik Önnevall utanför rättssalen vid förhandlingen i hovrätten i Malmö. Tillsammans med ytterligare två SVT-medarbetare döms han för människosmuggling. Arkivbild.

Smuggeldömda SVT-medarbetare överklagar dom

Domen mot tre SVT-medarbetare kommer att överklagas till Högsta domstolen. Hovrätten borde ha tagit hänsyn till att det handlade om en ung tonårspojke, anser SVT-journalisten Fredrik Önnevall.

ANNONS
|

De tre SVT-medarbetarna döms till 75 timmars samhällstjänst för människosmuggling. Varken tingsrätt eller hovrätt ser något utrymme för ett humanitärt undantag, eftersom den syriske pojken kunde ha sökt asyl i något av de länder som passerades på vägen till Sverige från Grekland.

- Det håller inte att enskilda personer tycker att asyllagarna är fel och bryter mot dem. När det gäller EU-reglerna så ska asyl sökas i det första land som man kommer till inom EU. I detta fall var det Grekland, men där fungerade inte asylprocessen. Däremot passerade man Italien, Österrike, Tyskland och Danmark. Där fungerar reglerna, säger hovrättspresident Lennart Svensäter till TT.

ANNONS

"Snäv tolkning"

Men Fredrik Önnevall anser att domstolarna varit för snäva i sin tolkning:

- Där har de inte tagit hänsyn till Abeds ålder. Han var ju 15 vid tillfället och för minderåriga finns det en möjlighet att söka asyl där man tycker att det är mest lämpligt – just för att man inte ska bli strandsatt där man inte har något kontaktnät och inte har någon som kan hjälpa en, säger Fredrik Önnevall till TT.

I Abeds fall var Sverige det lämpligaste landet eftersom han redan hade en farbror och en kusin här, framhåller Önnevall.

Åklagaren har yrkat på fängelse och hänvisat till att det är normalstraffet för människosmuggling.

- Från åklagarmyndighetens sida har vi önskat en mer nyanserad bedömning, säger åklagare Johan Larsson.

Praxis har varit tre månaders fängelse för människosmuggling, samtidigt som flera fall som tagits upp i rätten skiljt sig åt avsevärt.

ANNONS

- Vi har sett att det varit samma bedömning i tingsrätten och ansett att det varit en onyanserad bedömning. Den här domen kan ge en ledning i hur dessa frågor ska bedömas, säger Johan Larsson.

"Rättspolitisk markering"

Sverker Jönsson, universitetslektor i straffrätt vid Lunds universitet, anser att påföljden är särskilt intressant ur ett rättsligt perspektiv.

- Det är en rättspolitisk markering att säga att detta inte är en allvarlig brottslighet i den meningen.

Det är en markering från hovrättens sida, menar Sverker Jönsson.

- Det man kan fundera på är att det förmodligen inte finns något sätt att bedöma detta som straffritt. Då kan man tolka domen som ett sätt att säga att det är av medmänsklighet, tänker jag.

ANNONS

I fallet med de tre SVT-medarbetarna anser hovrätten att straffvärdet motsvarar två månaders fängelse och att det inte finns några hinder för att omvandla detta till villkorlig dom förenat med samhällstjänst.

Resan med flyktingpojken från Grekland till Sverige 2014 skildrades i SVT-serien "Fosterland". Det började med att 15-årige Abed inför rullande kamera vädjade om att få följa med.

Åklagaren har ännu inte beslutat om eventuell överklagan.

- Vi kommer att gå igenom detta i lugn och ro, säger han.

TT

Fakta: Skildrades i SVT-dokumentär

Den då 15-årige flyktingpojken Abeds resa från Grekland till Sverige skildrades i den dokumentära SVT-serien "Fosterland".

Efter att den visats i januari 2015 polisanmäldes reportern Fredrik Önnevall för människosmuggling och i november 2016 åtalades han och två medarbetare för brottet.

Den 26 januari 2017 hölls rättegång i Malmö tingsrätt mot trion och åklagaren yrkade på att samtliga åtalade döms till fängelse i tre månader för människosmuggling av normalgraden.

Den 9 februari 2017 dömdes de tre SVT-medarbetarna för människosmuggling av normalgraden till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge, som i dag har fastställt tingsrättens dom.

ANNONS