Sex friskolor fick sina tillstånd återkallade i fjol. Arkivbild.
Sex friskolor fick sina tillstånd återkallade i fjol. Arkivbild.

Skolor med allvarliga brister har ökat

ANNONS
|

Skolor som uppvisar allvarliga brister blir allt fler, rapporterar SvD. Enligt Skolinspektionens årsrapport har skolor som fått viten efter omfattande brister ökat från 101 skolor 2016 till 125 2018. I fjol tvingades även Skolinspektionen stänga ner sex friskolor som en följd av stora brister, det högsta antalet hittills.

Skolinspektionen konstaterar vidare att kvaliteten på utbildningarna varierar kraftigt. Skolor med stora utmaningar är oftast de skolor som har störst personalomsättning och som har svårast att rekrytera behöriga lärare.

Dessutom uppger 14 procent av eleverna att man inte känner sig trygg i skolan, enligt en enkät genomförd av myndigheten.

ANNONS

- När man får sådana kaotiska situationer, stök och oordning, då är vi återigen tillbaka till ett svagt samspel i skolan. Vi ser det hela tiden. Rektorer och personal arbetar inte efter gemensamma och tydliga rutiner, säger Skolinspektionens chef Helén Ängmo till tidningen.

TT

ANNONS