Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Socialminister Lena Hallengren (S). Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT
Socialminister Lena Hallengren (S). Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Sjukvårdens materialförsörjning ska utredas

Hundratals operationer fick ställas in när ett leverantörsbyte ledde till totalkollaps för hanteringen av sjukvårdsmaterial.
Nu ska vårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmaterial utredas.

Problemen för regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Dalarna och Örebro började när det privata bolaget Apotekstjänst i oktober tog över ansvaret för leveranserna. Snart uppstod en brist på flera varor och hundratals operationer fick ställas in.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger att människors trygghet har naggats i kanten av det som har hänt. Nu beslutar regeringen att frågan om sjukhusens materialförsörjning ska utredas, via ett tilläggsdirektiv. Brister ska inte behöva uppstå i normalsituationer, säger Hallengren.

– Det är en omskrivning för den situation som vi har upplevt, utan att säga att det bara handlar om upphandlingar, men det är en situation som vi har kunnat konstatera att den knappast är föranledd av någon extrem situation eller annan yttre påverkan, säger Hallengren.

"Se över ansvarsfrågan"

Lena Hallengren säger att "det är klart att människor förväntar sig att det ska hända saker här och nu" på frågan om det inte krävs mer akuta åtgärder, men att det rör sig om en "väldigt stor fråga" och att utredaren måste kunna lämna ett genuint och välgrundat förslag.

– Till en början tittar de på händelser i fredstid, men också andra situationer. Den som har ett ansvar i normala fall har också ett ansvar för en beredskap i en krissituation, men där kan man kanske behöva se över ansvarsfrågan, säger Hallengren.

Hon håller inte med Vänsterpartiet om att Sverige behöver ett statligt bolag för sjukvårdsmaterial.

– Upphandlingen som nu har brustit handlar om väldigt enkla material. Det är plasthandskar, kanyler och topsar och allt möjligt. Jag vill inte vara raljant, men jag har svårt att se att staten ska ha någon slags tillverkning eller nationella lager av den typen av produkter, säger Hallengren.

Reglerna skärps inte

Regeringen har heller inga planer på att skärpa reglerna för upphandlingar. Civilminister Lena Micko (S) vill i stället att samhällsaktörer får mer stöd vid upphandlingar av varor och tjänster som är kritiska för samhällsviktig verksamhet.

Micko ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att samla in och sprida goda exempel på metoder och strategier, och att samarbeta med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att stödet ska nå ut i landet.

– Det kan handla om kollektivtrafik, renhållning och om sjukvården. Här behöver vi samlas för ett större nationellt ansvar, säger Micko.

– Det finns de som är bättre än andra på det här, och det är någonting som är viktigt att sprida.

Varken Hallengren eller Micko vill gå så långt som att säga att ledningen för de fem regionerna har begått fel i upphandlingen med Apotekstjänst. Hallengren säger att hon inte har tillräckligt med information för att avgöra det.

– Jag utgår från att de alla går till botten med hur den här situationen kunde uppstå, och hur man ska försäkra sig om att det inte händer framöver.

Erik Paulsson Rönnbäck/TT

Civilminister Lena Micko (S). Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT
Civilminister Lena Micko (S). Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT
Apotekstjänst AB i Uppsala. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT
Apotekstjänst AB i Uppsala. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap, som påbörjades i augusti 2018, får ett tilläggsdirektiv om att se över hur samhället kan förebygga och hantera bristsituationer som uppstår trots att det inte finns någon yttre påverkan, som en naturkatastrof eller ett krig i närområdet.

Utredningen skulle ursprungligen redovisas senast den 31 december 2020, men får nu ett förlängt uppdrag och ska vara färdig den 30 september 2021. En delrapportering ska ske den 1 april 2020.

Källa: Regeringskansliet

Företaget Apotekstjänst vann upphandlingen för leveranser av förbrukningsvaror till regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Dalarna och Örebro. Affären avser bland annat förbrukningsmaterial till ett uppskattat värde av 50 miljoner per 12 månadersperiod. Avtalet är skrivet på två år, med möjlighet till ett års förlängning.

Tidigare hade Mediq uppdraget. Bytet skedde den 1 oktober och efter det började leveranserna krångla.

Torsdagen den 10 oktober beslutade Region Uppsala att ställa in planerade operationer på grund av materialbrister, och flera sjukhus följde efter.

Dagens Medicins sammanställning från i början av november visar att över 480 operationer ställdes in i regionerna Uppsala, Västmanland och Dalarna på grund av bristen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tidigare sagt till TT att beredskapen hos regionerna är för låg.

Källa: Varuförsörjningsnämnden, Socialstyrelsen, MSB