Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson presenterade budgetnyheterna på Migrationsverkets förvar i Åstorp.
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson presenterade budgetnyheterna på Migrationsverkets förvar i Åstorp. Bild: Johan Nilsson/TT

Satsar på återvändandecenter: "Tydlig signal"

Sverige följer den danska modellen och bygger återvändandecenter för asylsökande som fått avslag. Det blir den största budgetsatsningen på migrationsområdet nästa år, nästan 300 miljoner kronor.

ANNONS
|

– Får man nej ska man direkt skickas till ett återvändandecenter och det blir en mycket tydlig signal om att nu påbörjar vi återvändandet, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) vid en pressträff på Migrationsverkets förvar i skånska Åstorp.

Eftersom antalet asylsökande kraftigt minskat till Sverige kan regeringen spara totalt 2,2 miljarder kronor på migrationsområdet, från 16 miljarder i år till 13,8 miljarder 2024, och samtidigt göra en rad satsningar.

Ebo slopas

Målet är att skapa 2 900 platser på återvändandecenter fram till 2025 – men var de ska placeras eller exakt hur de ska fungera är ännu inte klart.

Asylsökande ska inte heller längre få bo i eget boende (ebo), utan på särskilda mottagningscenter. 21 miljoner kronor avsätts till mottagningscenter för nästa år, och summan trappas därefter kraftigt upp till 275 miljoner kronor 2026.

ANNONS

– Det kommer att leda till en mer effektiv asylprocess men också ett mer effektivt återvändande, säger migrationsministern.

– Det är viktigt för det är ju en majoritet av de som söker asyl som inte bedöms ha asylskäl.

Fler i förvar

Samtidigt ska antalet platser på Migrationsverkets förvar ökas till 1 000, vilket är en fördubbling jämfört med i dag. För detta får Migrationsverket inga särskilda pengar nästa år, utan satsningen kommer 2025 och 2026, då 25 miljoner respektive 100 miljoner avsätts.

– Mycket av det som sker nu borde ha gjorts för 10 år eller till och med 20–30 år sedan, säger SD:s partiledare Jimmie Åkesson.

Bearbeta med diplomati

Regeringen och Sverigedemokraterna vill också se ett intensifierat arbete för att förmå asylsökandes ursprungsländer att ta emot sina medborgare efter att de fått avslag i Sverige. Jimmie Åkesson lyfter fram Storbritannien som ett exempel på att det finns mer att göra.

– Storbritannien har varit oerhört framgångsrika med återvändandet, just genom att använda diplomati, politiska kontakter och biståndet som påtryckningsmedel.

2024 avsätts 25 miljoner och åren därpå 50 miljoner för att öka diplomatiska och politiska kontakter.

Färre asylsökande

Färre asylsökande söker sig nu till Sverige, enligt Åkesson till följd av att signalen om Sveriges omlagda migrationspolitik har nått ut. Samtidigt ökar antalet asylsökande till EU som helhet kraftigt.

ANNONS

Italien vädjar till andra EU-länder att hjälpa till – men här ska Sverige inte ställa upp genom mottagande av fler asylsökande, utan med bidrag till förstärkning av EU:s yttre gränser, enligt Malmer Stenergard och Åkesson.

– För Sveriges del är politiken på väg att läggas om. Det betyder att det nu är det dags för andra länder att hantera de här frågorna, för Sverige har hanterat det i väldigt hög utsträckning i decennier, säger Jimmie Åkesson.

ANNONS