Säpo oroas av tillväxten inom den radikala islamistmiljön, säger biträdande enhetschefen Fredrik Hallström. Arkivbild.
Säpo oroas av tillväxten inom den radikala islamistmiljön, säger biträdande enhetschefen Fredrik Hallström. Arkivbild.

Säpooffensiv mot radikala islamister

Säpo har under våren intensifierat sitt arbete mot den radikala islamismen. Nu kräver myndigheten att sex personer ska utvisas.

ANNONS
|

Under maj månad tog Säpo sammanlagt sex framträdande islamister i förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU).

- De här åtgärderna riktar sig mot individer som har en tongivande roll i extremistmiljöerna. Det ska ses som en av de strategiska och långsiktiga åtgärder vi vidtar, säger Fredrik Hallström.

Internationellt uppsving

Att myndigheten nu går på offensiven hänger samman med att antalet radikala islamister i Sverige ökat kraftigt under de senaste åren, från hundratals till tusentals. Något Fredrik Hallström beskriver som sammankopplat med ett internationellt uppsving där Islamiska statens mobilisering spelat en central roll.

ANNONS

- Det är globala krafter som är svåra för en nationell myndighet att påverka. Men vi känner en oro för att den här tillväxten får alltför djupa och breda rötter, därför agerar vi nu. Det handlar om att möta det långsiktiga hotet, som också bidrar till ett ökat kortsiktigt hot.

Har begärt utvisning

Säpos insatser har riktats mot individer som anklagas för att ha bidragit till radikalisering. Myndigheten har nu med stöd av LSU begärt att de sex förvarstagna ska utvisas. Men det avgörandet ligger hos Migrationsverket, som inte får besluta om utvisning om det exempelvis finns risk för tortyr i ursprungslandet.

Om verkställighetshinder föreligger får personerna hållas i förvar i max tolv månader.

- Men då kan vi fortfarande hålla de här personerna under uppsikt. Det kan exempelvis handla om anmälningsplikt, att de regelbundet måste anmäla sig på en polisstation, säger Fredrik Hallström.

ANNONS
TT

Fakta: Lagen om särskild utlänningskontroll

Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) säger bland annat att:

"En utlänning får utvisas ur landet enligt denna lag, om det

1. är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller:

2. med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. Lag (2009:1545)."

Det är Migrationsverket beslutar om utvisning enligt LSU. Säkerhetspolisen kan ta upp frågan om utvisning genom en ansökan till Migrationsverket. Utvisningsbeslutet kan överklagas ända upp till regeringen och får inte genomföras om verkställighetshinder föreligger.

Källa: Riksdagen

ANNONS