Så ska forskarna avgöra immunitetsfrågan

Den kanske viktigaste frågan när det gäller covid-19 är om människor som tillfrisknar utvecklar immunitet mot sjukdomen. Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Göteborgs universitet och medlem i Folkhälsomyndighetens expertråd, är optimistisk.
– Jag anser att man kan ha förhoppningar om att immuniteten blir långvarig, säger han.