Riksdagen vill sälja Telia på sikt

Riksdagen anser att det inte finns tillräckliga motiv för ett statligt ägande i Telia på sikt. I ett tillkännagivande uppmanar därför riksdagen regeringen att se över möjligheterna att på sikt avyttra sitt ägande i Telia.

ANNONS
|

Samtidigt slår riksdagen fast att en förutsättning är att det görs en grundlig konsekvensanalys som beaktar de säkerhetspolitiska aspekterna och att staten vid en eventuell försäljning säkerställer ett fortsatt inflytande över säkerhetskänslig infrastruktur.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) anser att förslaget att sälja Telia kan innebära säkerhetsrisker. S, MP och V röstade emot beslutet i riksdagen.

De system som är känsliga från en säkerhetsaspekt i Telia är bland annat SGSI, som är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa.

Telia är också inblandat i radiokommunikationssystemet för effektiv ledning (Rakel) med 72000 abonnenter med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, energi, hälsa och försvar.

ANNONS

Staten är i dag den största minoritetsägaren i Telia med 37,3 procent.

TT

ANNONS