Riksdagen går emot regeringen när det gäller ersättning till och regler för skogsägare vars möjligheter att avverka påverkas av miljöhänsyn. Arkivbild.
Riksdagen går emot regeringen när det gäller ersättning till och regler för skogsägare vars möjligheter att avverka påverkas av miljöhänsyn. Arkivbild.

Riksdagen går emot regeringen om skog

Riksdagen går emot regeringen och uppmanar den att se över ersättning och regler när skogsägares möjligheter att avverka påverkas eller hindras av miljöhänsyn. Riksdagen riktar fyra så kallade tillkännagivanden till regeringen.

ANNONS
|

Johan Hultberg, moderat ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, hävdar att skogsägarnas ägande- och brukanderätt undergrävs och ifrågasätts allt mer.

"Det är mycket allvarligt och bakgrunden till att riksdagen ger regeringens politik underkänt. Nu krävs konkreta åtgärder för att återupprätta rättssäkerheten inom skogspolitiken och respekten för äganderätten" skriver han i en kommentar till riksdagens beslut.

Förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C), säger att frågan är mycket viktig att få utredd.

- Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har ju skrivit till regeringen och bett den reda ut frågor om artskyddsförordningen och ersättning till skogsägare, säger Erlandsson till TT.

ANNONS

Ordförande i utskottet är Åsa Westlund (S). Hon framhåller att regeringen inte har infört de regler som Alliansen nu är så missnöjda med, de infördes tidigare. Hon tycker att det är lite oklart vad oppositionen egentligen vill.

- Och de har heller inga pengar i sina budgetar för att skogsägare ska få ersättning för sin skog. De vill ha en översyn men de har inga idéer om hur eller i vilken riktning, anser Westlund.

TT

Fakta: Riksdagens uppmaningar

De fyra tillkännagivanden från riksdagen till regeringen om skogspolitiken är:

säkerställ att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv och att lokala och regionala hänsyn tas

se över artskyddsförordningen för att säkerställa att den är rättssäker, effektiv och tillämpbar

säkerställ att incitamenten för att driva hållbart skogsbruk är bra och se över lagstiftningen

se över olika modeller för ersättning till skogsägare när skog ska skyddas från avverkning

Källa: Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU17

ANNONS