Den första januari 2018 blir Malmö Högskola universitet och får nästan 100 miljoner kronor mer i forskningsanslag. Arkivbild.
Den första januari 2018 blir Malmö Högskola universitet och får nästan 100 miljoner kronor mer i forskningsanslag. Arkivbild.

Rektorn: "Vi ska värna det unika"

Efter årsskiftet invigs Malmö universitet. Förändringen innebär plats till fler doktorander och gästprofessorer, men även mer pengar till forskning. Enligt rektorn Kerstin Tham öppnar sig unika möjligheter.

ANNONS
|

Trots närheten skiljer sig Malmö universitet på flera punkter från Lunds universitet. När 70 procent av Lunds studenter kommer från akademikermiljö, så är 70 procent av Malmös studenter första generationens akademiker, enligt rektorn Kerstin Tham.

- Nu får vi universitetsstatus, det är värdefullt för våra studenter, säger hon.

Utveckla miljön

Omvandlingen från högskola till universitet går att mäta i pengar och personal. Forskningsanslaget kommer att höjas med nästan 100 miljoner kronor, ett hundratal nya doktorander, forskare och lärare kommer att tillsättas och 120 nya studieplatser blir tillgängliga.

ANNONS

Men med ett universitet i Malmö hoppas Kerstin Tham även att utveckla den befintliga miljön.

- Vi attraherar både medarbetare och studenter som har ett stort samhällsengagemang. Eftersom många kommer från studieovana miljöer kommer vi bli bättre på att forskningsförankra utbildningen, så att studenterna tidigt kommer i kontakt med forskningen, säger hon.

- Det viktigaste är energin som vi har fått, den ger ett stort engagemang.

Integrerat universitet

Till hösten 2018 kommer flera forskningsprogram att påbörjas och beslut om vilka ämnen som tilldelas dessa tas under våren.

- Vi vill profilera oss i att möta framtidens samhällsutmaningar och skapa en hållbar samhällsutveckling. då är det värdefullt att ha den miljön som vi har i Malmö, för vi kan bedriva den forskningen i samhället.

ANNONS

Två exempel på ämnesområden som kommer förstärkas är digitaliseringsforskningen och migrations- och integrationsforskningen. Rent konkret innebär satsningen bland annat att utbildningarna ska forskningsförankras tidigare.

- Vi har unika möjligheter som ett urbant universitet. Malmö är också en väldigt internationell stad, vilket syns bland våra studenter. Det ska vi ta tillvara på.

TT

Fakta: Malmö högskola

Malmö högskola grundades 1998. Idag arbetar omkring 1800 personer där och högskolan har cirka 24000 studenter. Den första januari omvandlas högskolan till ett universitet.

Det innebär bland annat att forskningsanslaget ökar från 139 miljoner kronor till 237 miljoner kronor nästa år. Det innebär även att högskolan själva får ta beslut om att påbörja forskarutbildningar.

För att en högskola ska bildas krävs beslut från riksdagen, desamma gäller när en högskola ska ombildas till ett universitet. Det finns idag 17 universitet i Sverige, 18 med Malmö universitet.

Källa: Malmö högskola och UKÄ

ANNONS