Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson presenterar ytterligare åtgärder mot skogsbränder vit en pressträff på tisdagen.
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson presenterar ytterligare åtgärder mot skogsbränder vit en pressträff på tisdagen.

Regeringen vill rusta upp brandförsvaret

Efter att de viktigaste släckningsinsatserna för sommarens skogsbränder är avklarade föreslår regeringen flera åtgärder för framtida brandbekämpning.

ANNONS
|

Rent konkret behövs mer materiel, mer utbildning för räddningstjänsten och förstärkning av det luftburna brandstödet, för att Sverige i framtiden ska vara bättre rustat för att bekämpa skogsbränder, enligt inrikesminister Morgan Johansson (S) vid en pressträff i Rosenbad i Stockholm.

"Behöver mer utrustning"

Materielen kan till exempel handla om slangar, motorsågar och annat som i dag finns magasinerat i olika depåer runt om i landet.

- Vi har använt delar av alla de här depåerna, och vi har klarat den materieltillgången. Men vi ser att för framtiden behöver vi helt enkelt köpa på oss mer utrustning.

ANNONS

När det kommer till flygburet understöd handlar det om en inventering av hur Försvarets, Sjöfartsverkets och den privata sektorns helikoptrar ska kunna bistå i brandbekämpning.

- Där vill vi att MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) ska kunna göra en analys av hur kostnadseffektivt det är, säger Johansson och tillägger:

- Vi har också en pågående förhandling vad gäller EU-kapacitet. Den förhandlingen kommer att fortsätta under hösten.

Satsning på civilförsvaret

Satsningen pågår redan, understryker han, i form av en förstärkning av civilförsvaret där 1,3 miljarder kronor sammanlagt satsas utspritt över en fyraårsperiod med start i år.

I insatserna utgår också ersättning till de drabbade kommunerna.

- Kommunerna som drabbats ska få täckning för de kostnader de har, det är en viktig signal till kommunerna, det ska inte behöva gå ut över skola och barnomsorg.

ANNONS

Men Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer är inte imponerad av presentationen.

- För lite och försent, säger han och efterlyser också bättre organisation och ledning.

- Regeringen har valt att flytta krisledningen från statsministern till departementen. Det gick helt tvärs mot tsunamiutredningens slutsatser.

TT

Fakta: Så ser förslagen ut

1. Materiel

I dagsläget finns 15 skogbrandsdepåer placerade på 14 platser i landet. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att se över om det behövs ökade resurser. Detta ska redovisas den 14 september i år.

2. Utbildnings- och kompetensbehov

MSB får ytterligare 36 miljoner kronor under 2019 för att kunna utbilda fler inom brandbekämpning. Antalet utbildningsplatser ska öka från 500 till 850 under 2020. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2019.

3. Brandbekämpning från luften

MSB ska undersöka hur den flygburna kapaciteten som redan finns i Sverige – inom Försvaret, Sjöfartsverket och det civila flyget – kan göras tillgänglig inom brandbekämpning. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2019.

ANNONS