En av fyra läkare som har deltagit i Sveriges läkarförbunds undersökning säger att de har utsatts för våld och hot på arbetsplatsen de senaste tolv månaderna. Arkivbild.
En av fyra läkare som har deltagit i Sveriges läkarförbunds undersökning säger att de har utsatts för våld och hot på arbetsplatsen de senaste tolv månaderna. Arkivbild.

Regeringen vill ha fler kameror på sjukhus

Våld och hot mot landets vårdpersonal ökar. Regeringen skyndar nu på arbetet med skarpare lagstiftning.

ANNONS
|

Efter upprepade larm om våld och hot mot personal inom ambulans- och akutsjukvården mötte i dag ansvariga ministrar ett antal fackförbund, polisen och andra berörda organisationer för att diskutera situationen.

Bilden de fick var samstämmig.

- De sa alla att de ser en ökning av våldet och hoten. Det är ett större problem nu än tidigare, den bilden fick vi oavsett vem vi frågade, säger justitieminister Morgan Johansson.

ANNONS

TT: Vad är det för människor som utför hoten och våldet?

- Mycket är kopplat till gängkriminaliteten och skjutningarna. De omgivande grupperingarna är de som utövar de här hoten. Men det kan också vara folk i allmänhet som känner frustration, exempelvis när det är ont om platser på förlossningen. Stressen kan ha ökat i och med att problemen i sjukvården har accentuerats.

Utsatt personal

Flera undersökningar pekar mot en utsatt situation för personalen. Enligt Läkarförbundet har en av fyra läkare utsatts för hot och våld de senaste tolv månaderna, medan en färsk undersökning från Vårdförbundet visar att 65 procent av sjuksköterskorna utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning.

Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), anser att problemet främst är en arbetsgivarfråga.

- De som hotar vår personal är oftast yngre män i kavaj och slips som är frustrerade över hur det ser ut på akuten. Banditgängen är fruktansvärda, men oftast handlar det här om medelsvenssons. Vi som arbetsgivare måste bli bättre på trygghetsåtgärder och att se till att alla fall anmäls. Till exempel kanske inte personalen ska ha för och efternamn på sina namnskyltar, säger han.

ANNONS

Nya brott

Regeringen tidigarelägger nu den utredning som pågår om straffrättsligt skydd för blåljuspersonal. Utredningen skulle presenteras i juni nästa år, men nu ska ett delbetänkande lämnas redan vid årsskiftet.

Enligt Morgan Johansson kommer en rad nya brottsrubriceringar att presenteras.

- Det ska finnas rejäla straffskalor när man angriper någon som åker ut för att rädda liv. Vi kommer även gå fram med skärpta straff för de grova vapenbrotten, som innebär att vi kommer kunna häkta människor som anträffas med vapen.

Kameraövervakning

Många av landets sjukhus vill kunna utöka kameraövervakningen på plats, men lagstiftningen gör att processen går långsamt i dag.

Marie Ljungberg Schött (M), akutsjukvårdslandstingsråd vid Stockholms läns landsting, vill att regeringen redan i dag ska ta bort den tillståndsplikt som finns för kameraövervakning vid sjukhus och i ambulanser. Även Morgan Johansson vill se fler övervakningskameror inom vården.

- Man får nog göra det här som en tvåstegslösning. Börja med att utvidga möjligheterna att få tillstånd och därefter överväga tillståndsfrågan som sådan. Det viktiga är att det går i rätt riktning, säger han.

ANNONS
TT

Fakta: Vanligare med frånvaro efter hot och våld

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro efter hot och våld:

2012: 116

2013: 111

2014: 123

2015: 162

2016: 156

Under åren 2012—2016 var antalet sjukskrivningar till följd av arbetsplatsolyckor eller fall av arbetssjukdom på sjukhus 6 600 stycken. Kvinnor som arbetar som sjuksköterskor eller undersköterskor är i särklass de mest utsatta. 668 av dessa sjukskrivningar hade sin grund i hot eller våld.

Källa: Arbetsmiljöverket

ANNONS