Regeringen vill få fler att flytta

Den som säljer sin bostad för att köpa en billigare ska kunna skjuta upp en större del av flyttskatten. Det föreslår regeringen som åtgärd mot inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden.

ANNONS
|

- För att vi ska klara bostadsbristen behöver vi använda det befintliga beståndet på ett bättre sätt, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Hur reavinster beskattas när man säljer sin bostad, den så kallad flyttskatten, har fått utstå stark kritik. Skatten är en kännbar kostnad för den som flyttar och har till exempel beskyllts för att skapa incitament för personer att bo kvar i bostäder som egentligen är för stora i stället för att svälja skattekostnaden. Nu vill regeringen göra något åt den problematiken.

ANNONS

Större uppskov

Som en del i sitt bostadspolitiska paket föreslår den ändringar av reglerna för hur stor del av vinsten man ska kunna vänta med att betala flyttskatt för när man säljer sitt hus eller lägenhet för att flytta in i ett billigare.

I dag utgår beräkningen från mellanskillnaden mellan priset för den gamla och den nya bostaden. I stället införs en kvot som gör att uppskovet blir större ju större prisskillnaden är.

Avsikten är att uppskovet ska bli större och att färre ska dra sig för att flytta.

- Om man är i övre medelåldern eller pensionär och barnen har flyttat ut blir det på det här sättet lägre skatt om man flyttar från en stor villa eller ett radhus till en bostadsrätt. , säger Magdalena Andersson.

Slopas inte

Någon sänkning av skatten är det dock inte tal om. Den uppskjutna skatten måste betalas när man flyttar igen och den som väntar med att betala får betala ränta på uppskovet.

TT: Varför slopar ni i stället inte reavinstskatten?

- Det är en stor och viktig skatteintäkt för att vi ska kunna ha bra skolor, förskolor och äldreomsorg. Det skulle gröpa ett stort hål i statskassan om vi tog bort den.

ANNONS

Regeringen har tidigare aviserat planer på att slopa det nuvarande uppskovstaket på 1,45 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Fakta: Ny beräkning av uppskov

I dag kan man skjuta upp beskattningen av den del av vinsten som överstiger mellanskillnaden mellan bostaden man säljer och bostaden man köper.

Den som säljer ett hus för en miljon kronor till en vinst på 300000 kronor för att sedan köpa ett annat hus för 800000 kronor får därmed skjuta upp skatten för maximalt 100000 kronor av vinsten. (300000-(1000000-800000)=100000). De resterande 200000 kronorna av vinsten måste man skatta för direkt

Med de nya reglerna införs en kvot av vinsten. Den räknas fram genom att inköpspriset av den nya bostaden delas med försäljningspriset från den gamla och därefter multipliceras med vinsten.

Det innebär att man maximalt kan skjuta upp flyttskatten för 240000 kronor av vinsten. ((800000/1000000)*300000).

ANNONS