Rökningen är den tyngsta riskfaktorn för förtida död för personer med typ 2-diabetes. Arkivbild.
Rökningen är den tyngsta riskfaktorn för förtida död för personer med typ 2-diabetes. Arkivbild.

Rätt behandling vid typ 2-diabetes räddar liv

Livsstilsförändringar och rätt behandling kan avsevärt minska risken för hjärt-kärlsjukdomar vid typ 2-diabetes, visar ny forskning från Sahlgrenska akademin.

ANNONS
|

De förhöjda riskerna kan kraftigt reduceras och i vissa fall elimineras helt, enligt studien som publicerats i The New England Journal of Medicine.

"Studien visar att patienter med typ 2-diabetes och optimal riskfaktorkontroll hade oerhört låg risk för förtida död, hjärtinfarkt och stroke", säger Aidin Rawshani, doktorand och försteförfattare till artikeln, enligt ett pressmeddelande.

Studien bygger på data från omkring 300000 diabetes typ 2-patienter under 1998–2014, som jämförts med uppemot fem gånger så många kontrollpersoner.

Rökning är den tyngsta riskfaktorn för förtida död, samtidigt som förhöjda blocksockernivåer var vanligast för de som drabbades av hjärtinfarkt eller stroke. Det avgörande är hur väl blodtryck, långtidsblocksocker, lipidstatus (fetter och fettliknande ämnen i blodet) och njurfunktion kontrolleras. Detta kan behandlas med läkemedel, samtidigt som det krävs att personen håller sig rökfri.

ANNONS

"Genom att optimera de här fem riskfaktorerna, som alla kan påverkas, kommer man en bra bit", säger Aidin Rawshani.

För de personer där riskfaktorerna inte kontrolleras och åtgärdas finns en tiofaldig ökad risk för hjärtinfart, hjärtsvikt och stroke samt en femfaldig ökad risk för förtida död jämfört med kontrollpersonerna.

TT

ANNONS