Rasbiologi och diktatur – en högerhistoria

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) ska demonstrera i Göteborg i helgen. Men vad har den högerextrema rörelsen för bakgrund egentligen? Här är några av de nazistiska och högerextrema organisationer som verkat i Sverige:

ANNONS
|

Nationalsocialistisk Front (NSF)

NSF var en nazistisk rörelse som bildades i Karlskrona i Blekinge 1994. 2008 lades rörelsen ned, för att sedan återuppstå direkt under namnetFolkfronten.

Året därpå bytte partiet namn tillSvenskarnas parti(SVP) och i valet 2010 fick de 102 röster i Grästorps kommun i Västergötland vilket räckte till en plats i fullmäktige. Inte sedan 1940-talet hade nazister suttit i en folkvald församling i Sverige.

Flera av aktivisterna i Nationalsocialistisk Front hade dömts för grova våldsbrott. De mest kända är polismorden i Malexander 1999, där två av de tre gärningsmännen hade kopplingar till NSF. Aktivister från partiet stormade även RFSL:s lokal i Kristianstad 2006 och misshandlade flera personer.

ANNONS

I NSF:s partiprogram fastslogs att man måste vidta "rasbiologiska skyddsåtgärder för att säkra den nordiska rasens andliga och biologiska sundhet". Partiet ville upprätta statlig raskontroll och ha obligatorisk undervisning i rasbiologi.

Svenskarnas parti undvek dock att tala om ras och skrev i sitt program att endast personer som tillhör det "västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, ska kunna vara svenska medborgare".

SVP satsade även stort i valet 2014, men resultatet blev en flopp och man fick inte ett enda mandat. I maj 2015 beslutade partiet att lägga ned.

Nordiska förbundet

Nordiska förbundet (NF) bildades 2004 av tidigare medlemmar i Nationaldemokraterna och Svenska motståndsrörelsen. NF lade ned 2010 men lever vidare genom bokförlaget Arktos, som översätter och ger ut litteratur som är central för amerikanska och europeiska grupper på den extrema högerkanten.

Nationaldemokraterna

Nationaldemokraterna bildades som ett utbrytarparti ur Sverigedemokraterna 2001. De ville framställa sig som ett radikalare alternativ till SD och ansåg att "raserna ska hållas åtskilda, inte blandas". Partiet lyckades knipa mandat i några kommuner, men lade ned 2014.

Nordiska motståndsrörelsen

Svenska motståndsrörelsen bildades 1997 och går nu under namnetNordiska motståndsrörelsen(NMR). De samlade aktivister från avsomnadeVitt ariskt motstånd(VAM) och NMR är en av de mest aktiva organisationerna i den högerextrema miljön i dag.

ANNONS

NMR har som mål att genomföra en revolution och avskaffa det demokratiska samhället. De uppmanar också sina medlemmar att bära kniv och träna kampsport. Rörelsen uppmärksammades i december 2013, när ett 30-tal aktivister gick till angrepp mot en antirasistisk demonstration i Kärrtorp utanför Stockholm.

Några av punkterna i NMR:s program:

• Demokratin ska avskaffas och ersättas av ett elitistiskt styre med en stark ledare på toppen. Partier avskaffas.

• Medborgarskapet i Sverige baseras på rasbiologi. Ett statligt institut ska inrättas med syftet att "rasbedöma" hela befolkningen.

• Medier förbjuds om de har fel ägare eller om de rapporterar på ett sätt som faller utanför ramen för NMR:s idealsamhälle.

För några år sedan granskade den antirasistiska stiftelsen Expo 119 aktivister från NMR. 65 av dem var dömda för brott. Drygt hälften var dömda för olika våldsbrott som mord, misshandel och våldsamt upplopp. Nära hälften var dessutom dömda för vapenbrott, och 17 procent för hets mot folkgrupp.

Källor: Antirasistiska stiftelsen Expo, Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

TT

ANNONS