Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Honungsbi söker efter nektar. Arkivbild.

Protester mot bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens beslut att ge dispens för användning av ett förbjudet insektsbekämpningsmedel har väckt protester från flera håll. Beslutet överklagas nu av Naturskyddsföreningen (SNF). Även biodlare och ekoodlare är kritiska.

Medlet som inspektionen har godkänt, växtskyddsmedlet Gaucho WS 70, är ett av de giftigaste på marknaden. Det innehåller imidakloprid, en så kallad neonikotinoid.

Neonikotinoiderna anses ligga bakom den kraftiga minskningen av pollinerande insekter, och misstänks vara en av orsakerna till den omfattande döden i flera länder bland insekter i största allmänhet.

Imidakloprid är förbjudet att användas för utomhusodling inom EU, och dispens får bara ges i undantagsfall.

"Förvånade"

De som sökt om att få använda bekämpningsmedlet är branschorganisationen Svenska betodlarna. Men SNF menar att beslutet inte går att motivera.

- Vi är förvånade över dispensen. Skördenivån sägs minska med i genomsnitt 10 procent om neonikotinoider inte får användas. Men enligt Jordbruksverkets statistik är detta helt inom ramen för de årliga variationerna i skördarna, säger Karin Lexén, SNF:s generalsekreterare.

Hon får medhåll av biodlare som i förra veckan i en debattartikel i Svenska Dagbladet skrev att binas överlevnad måste bedömas vara viktigare än skörden av sockerbetor.

- En av de senaste forskningsrapporterna lyfter fram två huvudorsaker till insektsdöden, monokulturerna och bekämpningsmedlen, säger Lexén.

Hon tillägger att användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket inte har minskat, trots att skadeverkningarna ofta lyfts fram.

"Inga alternativ"

På Kemikalieinspektionen säger man att alternativ till neonikotinoiderna saknas i dagsläget.

- Utan neonikotinoider skulle man vara tvungen att bespruta grödorna med andra medel. Det skulle kräva upprepad bekämpning och då slår man ut alla insekter, inte bara skadeinsekterna, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på myndigheten.

Vid användning av Gaucho WS 70 behandlas växternas frön med medlet. Giftet finns sedan i plantan när den växer upp. Fördelen sägs vara att bekämpningsmedlet dödar insekter som äter av plantan, men skonar andra insekter.

Westerberg påpekar att dispensen bara gäller i år. Till nästa år måste betodlarna hitta något annat.