Svenska niondeklassares betyg i matematik ökade samtidigt som deras resultat i Pisamätningen sjönk mellan 2018 och 2022. Arkivbild.
Svenska niondeklassares betyg i matematik ökade samtidigt som deras resultat i Pisamätningen sjönk mellan 2018 och 2022. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Pisaresultaten sjönk – men betygen ökade

ANNONS

Svenska niondeklassares resultat i kunskapsmätningen Pisa 2022 sjönk kraftigt jämfört med 2018. Trots det var elevernas slutbetyg i matematik bättre vid den senaste mätningen än den förra, visar en granskning av Dagens Nyheter.

Vårterminen 2022 var det genomsnittliga meritvärdet i matematik i årskurs nio 12,2 poäng, jämfört med 12,0 vårtermin 2018. Betygen har alltså ökat samtidigt som resultaten i Pisa har fallit.

Eleverna förbättrade även sina resultat på de nationella proven i matematik mellan perioderna, enligt tidningen.

Den internationella kunskapsmätningen Pisa är världens största elevstudie, med 81 deltagande länder/regioner 2022.

Svenska 15-åringar tappade stort i både matematik och läsförståelse jämfört med 2018. Snittpoängen i matematik blev 482 (–21 poäng jämfört med 2018) och i läsförståelse 487 (–19 poäng). Det tredje kunskapsområdet, naturvetenskap, visar också en försämring, men inom felmarginalen: 494 (–6 poäng).

ANNONS
ANNONS