Män tar ut allt fler föräldradagar – men ligger fortfarande långt efter kvinnorna. Arkivbild.
Män tar ut allt fler föräldradagar – men ligger fortfarande långt efter kvinnorna. Arkivbild.

Papporna på frammarsch – men långsamt

Kommer dagens 13-åringar att dela lika på föräldraledigheten i framtiden? Om utvecklingen följer samma takt som i dag är svaret ja – men inte utan insatser.

ANNONS
|

Även om allt fler pappor väljer att vara föräldralediga finns det fortfarande stora skillnader mellan könen. Rikssnittet för mäns uttag den senaste tolvmånadersperioden låg på 29,3 procent, en ökning från 27,7 procent föregående tolvmånadersperiod.

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som den gjort de senaste åren kommer fördelningen mellan män och kvinnor att vara helt jämlik vid mitten av 2030-talet, enligt Försäkringskassan – men inte utan insatser.

- För att det ska fortsätta så här krävs reformer med jämna mellanrum som håller uppe takten. Med samma antagande skulle männen också efter x antal år ta ut 100 procent. Man kan tänka att det kanske inte är en linjär utveckling, och med stor sannolikhet kan det plana ut och gå lite mer långsamt framöver, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson vid Försäkringskassan.

ANNONS

Risk för sjukskrivning

Den nuvarande fördelningen mellan könen får konsekvenser för kvinnors hälsa och ekonomi.

- Kvinnor dubbelarbetar i större utsträckning än vad män gör och det finns en mycket högre risk för kvinnor att bli sjukskrivna efter att man har fått första barnen. Vi ser att inkomstutvecklingen ligger lika mellan kvinnor och män innan det första barnet, men efteråt skapas skillnader som inte försvinner, säger Niklas Löfgren.

Männen gynnas

Att kvinnor generellt tar ut fler föräldradagar gör även att de oftare diskrimineras på arbetsmarknaden, enligt Lotta Snickare, ekonomie doktor vid KTH som forskar om genusfrågor. Männen gynnas i stället av att bli föräldrar, och tilldelas ofta större ansvarsområden.

- Dels tror jag att det rör sig om en medveten diskriminering, att man inte vill anställa en kvinna eftersom att hon antagligen kommer att vara barnledig. Sedan tror jag att det även är en indirekt diskriminering, att det ligger ett mönster där vi ser män som försörjare. Om en man får barn ökar hans försörjarroll och han blir en säkrare arbetskraft, eftersom att han väntas stanna på jobbet och göra karriär, säger hon.

ANNONS

Däremot kan det slå hårt mot karriären för en man om han tar ut en lång föräldraledighet på en arbetsplats där det inte är norm, och det behövs en attitydförändring, enligt Snickare.

- Strukturerna måste göras om. Det är verkligen möjligt att vi delar lika, men det går inte av sig själv, säger hon.

Rättad: I en tidigare version uppgavs fel siffror för uttaget av föräldraledighet bland pappor.

TT

Fakta: Mest och minst jämställda kommuner

Mest jämställda kommunerna i uttag av föräldrapenning:

1. Dorotea (kvinnor 62,6 %, män 37,4 %)

2. Högsby (kvinnor 64,7 %, män 35,3 %)

3. Umeå (kvinnor 65,3 %, män 34,7 %)

4. Härryda (kvinnor 65,5 %, män 34,5 %)

5. Norsjö (kvinnor 65,8 %, män 34,2 %)

6. Vaxholm (kvinnor 66,1 %, män 33,9 %)

7. Skellefteå (kvinnor 66,1 %, män 33,9 %)

8. Ekerö (kvinnor 66,2 %, män 33,8 %)

9. Knivsta (kvinnor 66,4 %, män 33,6 %)

10. Täby (kvinnor 66,7 %, män 33,3 %)

Minst jämställda kommunerna i uttag av föräldrapenning:

1. Perstorp (kvinnor 78,4 %, män 21,6 %)

2. Vingåker (kvinnor 78,1 %, män 21,9 %)

3. Haparanda (kvinnor 78 %, män 22 %)

4. Norberg (kvinnor 77,5 %, män 22,5 %)

5. Eda (kvinnor 77 %, män 23 %)

6. Torsby (kvinnor 76,8 %, män 23,2 %)

7. Åsele (kvinnor 76,6 %, män 23,4 %)

8. Färgelanda (kvinnor 76,5 %, män 23,5 %)

9. Strömstad (kvinnor 76,5 %, män 23,5 %)

10. Klippan (kvinnor 75,9 %, män 24,1 %)

Källa: Försäkringskassan

ANNONS