Det är drygt tre år sedan Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade att världen drabbats av en pandemi. Arkivbild.
Det är drygt tre år sedan Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade att världen drabbats av en pandemi. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Pandemirapport: Stärk beredskapen

Krisberedskapen måste stärkas, beslut om ansvar måste fattas snabbare och budskap från statliga myndigheter ska samordnas. Det är slutsatser som Sveriges kommuner och regioner (SKR) drar efter coronapademin.

ANNONS
|

Under pandemin uppstod osäkerhet och förvirring kring vem som bör ansvara för en uppgift. I de fallen underlättade det när regeringen tidigt förde en dialog med kommuner och regioner.

"Frågan om breddvaccinering är ett gott exempel på tidig dialog, medan den storskaliga testningen visade på motsatsen", skriver åtta politiker från olika partier på Dagens Nyheters debattsida.

Hösten 2021 fick de åtta representanterna i uppdrag av SKR att utvärdera kommunerna och regionernas erfarenheter av pandemin. Nu är den politiska beredningen färdig med sin slutrapport.

De som normalt ansvarar för verksamheter ska också göra det i kristider, enligt rapporten. Ingen aktör hade dock tillräcklig beredskap, och den behöver nu stärkas ytterligare, konstaterar beredningen.

ANNONS

De efterlyser även en skyndsamhetsprincip, som innebär att regeringen ansvarar för att snabbt besluta om ansvarsfördelning och finansiering i kris.

"Myndigheter kan också begränsa osäkerhet genom att undvika otydliga eller motstridiga budskap som ställer till oreda i de verksamheter som ska hantera situationen och möta med­borgarna", skriver politikerna på debattsidan.

Rapporten bygger bland annat på lokala pandemiutvärderingar från 80 kommuner och 19 regioner och på rapporter från myndigheter och forskare.

ANNONS