Det finns ett tydligt samband mellan övervikt och fetma och 13 av de vanligaste cancerformerna.
Det finns ett tydligt samband mellan övervikt och fetma och 13 av de vanligaste cancerformerna.

Övervikt orsakar tusentals cancerfall

Drygt 2 000 cancerfall i Sverige varje år har en direkt koppling till övervikt eller fetma. I takt med att svenskarna blir allt tyngre kommer antalet cancerfall på grund av vår vikt att öka flera gånger om. Det befarar Cancerfonden i en ny rapport.

ANNONS
|

På senare år har svenskarna blivit allt tjockare. Trenden har pågått länge och i dag lider nästan hälften av den vuxna befolkningen av övervikt eller fetma.

Men fetma och övervikt påverkar inte bara risken för hjärt-kärlsjukdomar, utan också risken för cancer. Forskning visar nämligen att det finns ett tydligt samband mellan övervikt och fetma och risken att drabbas av någon eller några av de 13 vanligaste cancerformerna. Exempel på sådana cancerformer är: sköldkörtelcancer, bröstcancer, levercancer, njurcancer, bukspottkörtelcancer och magsäckscancer.

I en ny rapport varnar nu Cancerfonden för att mellan 11000 och 34000 nya cancerfall kommer att inträffa inom de närmaste två decennierna, om trenden inte bryts eller vänds. Om inte kommer snart sex av tio vuxna svenskar ha en förhöjd risk för cancer på grund av sin vikt. På så sätt, skriver Cancerfonden, riskerar övervikt och fetma att gå om rökning som den främsta påverkbara orsaken till cancer.

ANNONS

Om trenden med allt tjockare svenskar ska brytas behövs dock en tydlig handlingsplan, menar organisationen. Cancerfonden vill därför att regeringen tar fram en nationell strategi och handlingsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder för hälsosammare levnadsvanor och en bättre folkhälsa.

TT

Fakta: Övervikt och cancer

Forskning visar att övervikt eller fetma ökar risken för cancer. Framför allt finns det 13 cancerformer där sambandet är extra tydligt. Dessa cancerformer är:

Sköldkörtelcancer

Bröstcancer

Levercancer

Njurcancer

Bukspottkörtelcancer

Magsäckscancer

Gallblåsecancer

Äggstockscancer

Ändtarmscancer

Livmoderkroppscancer

Tjocktarmscancer

Multipelt myelom (benmärgscancer)

Matstrupscancer

Källa: Cancerfonden

ANNONS