Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade i höstas övergångsregeringens budget. Den röstades dock till stora delar ned i riksdagen och i stället vann M:s och KD:s förslag. Arkivbild.
Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade i höstas övergångsregeringens budget. Den röstades dock till stora delar ned i riksdagen och i stället vann M:s och KD:s förslag. Arkivbild.

Över fyra miljarder satsas i vårbudget

Regeringen satsar cirka 4,5 miljarder mer på bland annat miljön, äldrevården och lärarassistenter under 2019. Men vårändringsbudgeten innehåller även höjda miljöskatter och besparingar.

ANNONS
|

Den rödgröna regeringen lägger på onsdagen fram det första resultatet av det nya budgetsamarbetet med Centern och Liberalerna.

- Utifrån förutsättningarna så är det en rivstart, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Hon pekar på att de 20 miljarder i skattesänkningar för 2019, som Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) fick igenom med stöd av Sverigedemokraterna i riksdagen strax före jul, har ätit upp en stor del av pengarna till reformer.

ANNONS

800 miljoner till äldre

Regeringens så kallade vårändringsbudget innehåller en rad förändringar jämfört med M:s och KD:s budget. Nu vill den rödgröna regeringen, som samarbetar med C och L, göra sitt avtryck i 2019 års budget.

Kommunerna får 500 miljoner kronor direkt riktade till äldreomsorgen. Därutöver avsätts 300 miljoner kronor för att bygga fler äldreboendeplatser, skriver socialminister Lena Hallengren (S) i en debattartikel i Aftonbladet.

Flera återställare

Vårändringsbudgeten innehåller flera "återställare", det vill säga åtgärder i M:s och KD:s budget som tas tillbaka.

Till exempel blir flygskatten kvar, som annars skulle ha avskaffats i sommar.

Även en stor del av de besparingar som M och KD gjorde i miljö- och klimatpolitiken rivs upp och pengar läggs tillbaka.

Av de 4,5 miljarder kronor till nya satsningar som finns i vårändringsbudgeten så handlar omkring två miljarder om miljö och klimat. Alla satsningar har ännu inte presenterats.

Åtgärderna för 4,5 miljarder finansieras bland annat genom bibehållen flygskatt, ändringar i biståndet, långsammare utbyggnadstakt i vuxenutbildningen, besparingar i näringspolitiken och äldreomsorgen, samt höjda miljöskatter för drygt 540 miljoner kronor.

Vilka av de fyra samarbetspartierna S, MP, C och L som vunnit dragkampen i budgetförhandlingarna är svårt att fastställa.

Tar åt sig äran

- Många reformer har tydlig S-prägel, till exempel ytterligare resurser till lärarassistenter som vi gick till val på, och mycket stora klimatinvesteringar, säger Magdalena Andersson.

ANNONS

Men även L tar åt sig äran för fler lärarassistenter, liksom mer pengar till assistansersättningen för funktionshindrade.

Och även MP och C anser sig ha drivit igenom miljösatsningarna.

C slår sig även för bröstet för till exempel sänkta arbetsgivaravgifter till unga under 18 år och mer pengar till ersättning för skogsägare som har skyddad skog på sin mark.

Mer kommer

Flera av satsningarna i vårändringsbudgeten omfattas av det så kallade januariavtalet som S, MP, C och L har ingått.

Det innehåller 73 punkter och de allra flesta återstår att genomföras innan nästa val 2022.

Till exempel ska värnskatten avskaffas och den högre inkomstskatten på pensioner tas bort nästa år.

År 2020 ska också ett så kallat ingångsavdrag för arbetslösa unga och nyanlända införas, med borttagna arbetsgivaravgifter de första två åren.

Parallellt med vårändringsbudgeten lägger finansministern fram den så kallade vårpropositionen med prognoser och riktlinjer för regeringens framtida ekonomiska politik.

- Efter den här turbulenta tiden (med regeringsombildningen) så råder återigen ordning och reda, säger Magdalena Andersson.

- Vi kan långsiktigt ta itu med de utmaningar vi ser i Sverige, där vi behöver korta vårdköer, barnen behöver lära sig mer i skolan och vi måste ta oss an klimatutmaningen.

ANNONS
TT

Fakta: Budgetförslagen

Förslag som har presenterats hittills

Äldreomsorgen via kommunerna: 500 miljoner kr (mkr)

Rusta arbetssökande för jobb: 340 (mkr)

Sänkt arbetsgivaravgift för unga under 18 år: 380 mkr

Äldreboendeplatser: 300 mkr

Sänkt arbetsgivaravgift i två år för egenföretagares första anställd: 120 mkr

Lägre moms på naturguider: 170 mkr

Förenklingar för nystartsjobb: 45 mkr

Mer pengar till assistansersättning: 150 mkr

Delegation mot segregation: 11 mkr

Stöd till tjej- och kvinnojourer: 40 mkr

Stöd för att motverka våld i nära relationer: 45 mkr

Fler lärarassistenter: 475 mkr

Stöd för torkdrabbade lantbrukare: 350 mkr

Klimatåtgärder inom klimatklivet: 750 mkr

Nattåg till Europa: 50 mkr

Investeringsstöd för mindre klimatutsläpp: 100 mkr

Bättre havsmiljö: 200 mkr

Solcellstöd: 300 mkr

Stöd för våtmarker: 200 mkr

Ersättning till skogsägare med skyddad skog: 150 mkr

Stöd för värdefull natur: 100 mkr

Finansiering som har presenterats hittills:

Bibehållen flygskatt: 785 mkr

Höjd skatt på fossileldad kraftvärme: 182 mkr

Höjd skatt på diesel i gruvfordon: 140 mkr

Höjd kemikalieskatt: 220 mkr

Omprioriterade anslag klimatpolitik: 285 mkr

Avräkningar på biståndet: 700 mkr

Högskolan byggs ut långsammare: 335 mkr

Oanvända statsbidrag för yrkesvux: 397 mkr

Lägre anslag för näringslivspolitik: 250 mkr

Övriga anslagsminskningar: 440 mkr

ANNONS