Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Trädgårdsångaren är en av de svenska fåglar som ingått i studien. Arkivbild.

Oväntade släktförhållanden bland fåglar

Bland familjerna fnittertrastar, timalior, glasögonfåglar och sylvior bör släktträdet ritas om. Ny forskning visar på oväntade släktförhållanden mellan olika arter inom den stora fågelgruppen.

Arterna uppskattas ha börjat dela på sig redan för 18–20 miljoner år sedan, under tidsepoken miocen.

De nya rönen har en internationell forskargrupp från Sverige, Kina, Danmark, Schweiz och USA kommit fram till efter att dna från över 400 fågelarter studerats, uppger Uppsala Universitet i ett pressmeddelande.

Sju huvudgrenar av fågelarterna har identifierats och klassificerats under studien. Flera fåglar som tidigare betraktats som olika underarter av samma art ser enligt forskarna inte ut att vara nära släkt, och bör därför klassificeras som helt olika arter.

Många av arterna har aldrig tidigare analyserats med genetiska metoder och bara några av dem förekommer i Sverige, som svarthätta, trädgårdssångare och ärtsångare.

Fåglarna trivs framför allt i tät undervegetation i skog, men en del bor i buskmarker i torra områden och i våtmarker med riklig vegetation.

Flera uppföljningsstudier om fåglarnas ekologi, utveckling och skydd kommer att göras med de nya rönen som grund.