Skakvåld är mycket allvarligt och kan leda både till bestående skador och död. Arkivbild.
Skakvåld är mycket allvarligt och kan leda både till bestående skador och död. Arkivbild.

Oro över rön om skakvåld

Det går inte att säkert säga att en viss typ av skador på spädbarns hjärnor orsakats av att barnet skakats, enligt en ny rapport. Barnläkarna befarar att slutsatsen ska leda till att färre fall av skakvåld uppmärksammas.

ANNONS
|

- Det är det vi är oroliga för, att det skulle kunna uppstå en situation där man blir tveksam och att det därmed finns risk för underdiagnostik. Vi vill framföra behovet av att verkligen värna om barnets bästa och barnets skydd, för barnet har ju ingen egen röst i den här frågan, säger Anna Bärtås, ordförande i Barnläkarföreningen.

ANNONS

Skakvåld, även kallat shaken baby syndrome, innebär att en person våldsamt skakar ett spädbarn så att huvudet kastas fram och tillbaka. Omkring tio barn i Sverige bedöms varje år utsättas för detta allvarliga våld som kan leda både till bestående skador och död.

Tidigare ansågs skakvåld bevisat om barnet uppvisade en "triad" av skador: blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna samt svullnad i hjärnan.

Omdebatterad fråga

Men nu slår en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Statens medicinsk-etiska råd (Smer) fast att det inte finns vetenskapligt underlag för denna tes. Skakvåld kan orsaka triaden, men det finns andra orsaker som också kan göra det.

- Det får inte innebära att man utesluter att skakvåld skett. Vi konstaterar att det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt starkt. Bättre forskning krävs, säger Göran Elinder, professor och barnläkare och en av rapportförfattarna.

Frågan om skakvåld har varit omdebatterad. 2014 slog Högsta domstolen (HD) fast att diagnosen var osäker. Sedan dess har flera föräldrar friats från misstankar om att ha skadat sina barn med skakvåld.

ANNONS

Det vore olyckligt om för stora växlar drogs på rapportens innehåll, anser Svenska barnläkarföreningen, som står fast vid att det går att bevisa att skakvåld ligger bakom en viss typ av skador.

- Begreppet som SBU utgår från, triaden, är bara en liten del av alla de tecken man kan se hos spädbarn som misshandlats. Det kan också förekomma exempelvis blåmärken och benbrott. Som läkare bedömer vi hela barnets hälsa, pratar med familjen och bildar oss en helhetsuppfattning, säger Anna Bärtås.

Krävs mer bevisning

När det gäller hur framtida utredningar om skakvåld ska bedrivas får rapporten sannolikt liten betydelse, enligt Åklagarmyndigheten.

- Det förändrar så vitt jag kan se inte så mycket hur rättsläget varit sedan HD:s dom, säger åklagare Jenny Silfverberg vid myndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.

Hennes tolkning är att det även fortsättningsvis kommer att krävas mer bevisning än enbart förekomsten av vissa skador för att väcka åtal.

ANNONS

- Det handlar om att inhämta så mycket bevisning som det bara går – all tillgänglig information om barnets hälsa, liksom förhör med involverade, anhöriga och vänner – för att se om det går att utesluta andra förklaringar och orsaker, säger Jenny Silfverberg.

Fakta: Skakvåld

Skakvåld innebär att en person våldsamt skakar ett spädbarn så att huvudet kastas fram och tillbaka.

Detta gör att blodkärl kan brista, vilket leder till blödningar under hjärnhinnan, ögonbottnar och inne i hjärnan.

Slitskador kan uppstå i hjärnans och ryggmärgens nerver.

Det kan också uppstå hjärnsvullnad, syrebrist och nervcellsdöd.

Barnet kan bli omtöcknat, få andningsuppehåll, bli medvetslöst, få kramper eller dö.

Även på lång sikt kan konsekvenserna bli svåra. Kramper, inlärningssvårigheter, utvecklingsstörning, motoriska handikapp, blindhet, sänkt medvetande och död kan förekomma.

Källa: SBU

Bakgrund: Flera nedlagda fall

Oktober 2014: Högsta domstolen (HD) slår fast att diagnosen skakvåld är osäker och friar en tidigare dömd pappa från grov misshandel av sitt spädbarn. Den knappt tre månader gamla bebisen hade blödningar under den hårda hjärnhinnan och i ögonen då den kom till sjukhus i maj 2009. Enligt åklagaren hade pappan skakat alternativt riktat slag mot barnets huvud eller dunkat huvudet mot någonting. Men rätten ansåg att spår av en äldre blödning under hårda hjärnhinnan och det faktum att barnet några veckor efter förlossningen behandlades för en allvarlig RS-infektion talade för att bebisens skador kunde ha uppkommit på annat sätt.

November 2014: Ett misshandelsfall som byggde på uppgifter om att en far ska ha utsatt sitt spädbarn för skakvåld läggs ner av City åklagarkammare i Stockholm. Mannen fälldes 2009 men beviljades resning 2013. Åklagarkammaren medger att åtalet inte håller.

December 2014: En pappa i Västsverige frias från anklagelsen om att ha skakat sitt spädbarn till döds. Pappan dömdes 2005 till fem års fängelse för grov misshandel och vållande till annans död av sitt drygt en månad gamla barn. Han beviljades resning 2013, men efter den friande domen i HD lade åklagaren ner åtalet.

Oktober 2015: En pappa som dömts till fem års fängelse för att grovt ha misshandlat sina två spädbarn frias av hovrätten för nedre Norrland. Tvillingarna hade frakturer på lårben, revben och hjässben. Det ena barnet hade också förändringar på hjärnan. Pappan erkände i tingsrätten att han skakat barnen, men tog efter domen tillbaka det. Socialstyrelsens rättsliga råd ansåg att barnens skador med säkerhet uppstått genom yttre våld. Andra experter ansåg att de uppkommit på grund av benskörhet samt stroke. Utredningen ansågs inte tillräckligt robust för en fällande dom.

Källa: TT:s nyhetsarkiv

ANNONS