Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skakvåld är mycket allvarligt och kan leda både till bestående skador och död. Arkivbild.

Oro över rön om skakvåld

Det går inte att säkert säga att en viss typ av skador på spädbarns hjärnor orsakats av att barnet skakats, enligt en ny rapport. Barnläkarna befarar att slutsatsen ska leda till att färre fall av skakvåld uppmärksammas.

- Det är det vi är oroliga för, att det skulle kunna uppstå en situation där man blir tveksam och att det därmed finns risk för underdiagnostik. Vi vill framföra behovet av att verkligen värna om barnets bästa och barnets skydd, för barnet har ju ingen egen röst i den här frågan, säger Anna Bärtås, ordförande i Barnläkarföreningen.

Skakvåld, även kallat shaken baby syndrome, innebär att en person våldsamt skakar ett spädbarn så att huvudet kastas fram och tillbaka. Omkring tio barn i Sverige bedöms varje år utsättas för detta allvarliga våld som kan leda både till bestående skador och död.

Tidigare ansågs skakvåld bevisat om barnet uppvisade en "triad" av skador: blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna samt svullnad i hjärnan.

Omdebatterad fråga

Men nu slår en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Statens medicinsk-etiska råd (Smer) fast att det inte finns vetenskapligt underlag för denna tes. Skakvåld kan orsaka triaden, men det finns andra orsaker som också kan göra det.

- Det får inte innebära att man utesluter att skakvåld skett. Vi konstaterar att det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt starkt. Bättre forskning krävs, säger Göran Elinder, professor och barnläkare och en av rapportförfattarna.

Frågan om skakvåld har varit omdebatterad. 2014 slog Högsta domstolen (HD) fast att diagnosen var osäker. Sedan dess har flera föräldrar friats från misstankar om att ha skadat sina barn med skakvåld.

Det vore olyckligt om för stora växlar drogs på rapportens innehåll, anser Svenska barnläkarföreningen, som står fast vid att det går att bevisa att skakvåld ligger bakom en viss typ av skador.

- Begreppet som SBU utgår från, triaden, är bara en liten del av alla de tecken man kan se hos spädbarn som misshandlats. Det kan också förekomma exempelvis blåmärken och benbrott. Som läkare bedömer vi hela barnets hälsa, pratar med familjen och bildar oss en helhetsuppfattning, säger Anna Bärtås.

Krävs mer bevisning

När det gäller hur framtida utredningar om skakvåld ska bedrivas får rapporten sannolikt liten betydelse, enligt Åklagarmyndigheten.

- Det förändrar så vitt jag kan se inte så mycket hur rättsläget varit sedan HD:s dom, säger åklagare Jenny Silfverberg vid myndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.

Hennes tolkning är att det även fortsättningsvis kommer att krävas mer bevisning än enbart förekomsten av vissa skador för att väcka åtal.

- Det handlar om att inhämta så mycket bevisning som det bara går – all tillgänglig information om barnets hälsa, liksom förhör med involverade, anhöriga och vänner – för att se om det går att utesluta andra förklaringar och orsaker, säger Jenny Silfverberg.