Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Statsminister Stefan Löfvén (S) och utbildningsminister Anna Ekström (S) besöker Strömbackaskolan i Piteå.

Oklart om mobilförbud ska gälla hela skolan

Regeringen vill se ett mobilförbud för elever under lektionerna, men det är oklart om det ska gälla både grundskolan och gymnasiet. Det ska utredas. Samtidigt är vissa lärare tveksamma till om förbud är rätt väg att gå.

Löfven och utbildningsminister Anna Ekström (S) gör ett nedslag på skolor i Piteå och Luleå, bland annat för att marknadsföra det förslag om mobilförbud och studiero i skolan som finns med i 73-punktsprogrammmet mellan regeringspartierna S och MP och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

- Utgångspunkten ska vara att man inte använder mobilen i skolan, men med undantaget att de får användas om läraren ger sitt tillstånd, säger Anna Ekström inför gymnasieeleverna i SA2B på Strömbackaskolan i Piteå.

Vänder på det

Statsministern beskriver det som att "vända på kuttingen" från ett regelverk som säger att skolan får inskränka användandet, men utgångsläget är att det är tillåtet.

Åsikterna bland eleverna går isär, Matilda Renberg och Alma Andersson tycker att det är en svår fråga. En del elever kan hantera mobilanvändandet även under lektionstid och ett förbud kanske inte är bästa vägen att gå, resonerar de.

- Det kan vara bättre att göra det mindre accepterat att använda den, ett förbud kan kännas mer som straff, säger Matilda Renberg.

Men regeringen har kursen klar, enligt Löfven och Ekström, även om frågan först ska utredas och en ny lag tidigast kan finnas på plats 2021. De hänvisar flitigt till en studie från Skolverket där två av tre lärare uppgav att de dagligen stördes av mobiler på lektionstid.

- Men det är också en jämlikhetsfråga, de som riskerar att råka sämst ut av bristande ordning och dålig studiero kan vara elever som kommer från hem som inte har en studietradition, säger Anna Ekström.

"Aldrig bra med toppstyrning"

Johanna Lüddeckens är specialpedagog och doktorand i pedagogik vid Malmö högskola. Hon ser positivt på att förslaget har mildrats och låter läraren få sista ordet.

- Samtidigt tycker jag att det aldrig är bra med toppstyrning. Många lärare är väldigt skickliga och jag tror att det istället borde satsas på deras ledarskap. Skolans problem är mycket större än mobilerna i klassrummen.

Hon får medhåll av Karin Berg, lärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg.

- Det här är inte en skolfråga utan en samhällsfråga. Att leva i ett samhälle helt utan mobiler är helt otänkbart. Att då förbjuda dem i klassrummet är väldigt märkligt.

Istället måste lärarnas ansvar för att eleverna kan hantera sina mobiler på ett hållbart sätt bli en del av undervisningen.

- Regeringen går in och styr mitt arbete på ett konstigt sätt tycker jag. Jag tror på en klok diskussion med eleverna om skärmtid och sociala medier.

Ska utredas

Socialdemokraterna hade som vallöfte att införa ett mobilförbud i grundskolan. Men i januariavtalet sägs inget om vilka stadier det ska gälla på. Det står att ett första förslag ska läggas fram i höst, med sikte på att en lag ska införas 2021.

- Vi återkommer om det, vi ska nu sätta oss ner med Centerpartiet och Liberalerna och prata om hur vi ska lägga upp det, säger Anna Ekström.