Tanken är att patientens hjärna vid hjärtstopp ska kylas ner redan av ambulanspersonalen.
Tanken är att patientens hjärna vid hjärtstopp ska kylas ner redan av ambulanspersonalen.

Oklar nytta av kyld hjärna vid hjärtstopp

Södersjukhuset har utvärderat en ny metod för att behandla hjärtstopp. Med hjälp av en sprej kyls hjärnan ner för att på så vis öka patienternas chanser att överleva. Men resultaten från studien är svårtolkade, enligt forskaren.

ANNONS
|

Varje år drabbas cirka 5000 personer i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus. Vem som helst kan drabbas och chansen att överleva är liten, framför allt om de livräddande insatserna sätts in sent. Och även om man överlever är risken för bestående neurologiska skador stor.

- Hjärnan är mest känslig för den syrebrist som uppstår och de allra flesta som inte överlever dör på grund av hjärnskadorna, säger Per Nordberg, biträdande överläkare vid den medicinska intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm.

ANNONS

Snabb nedkylning

En snabb nedkylning kan bromsa de skador som kan uppstå under, men också efter att själva hjärtstoppet hävts.

Tiden till insatserna är dock avgörande, en tid som oftast inte finns. Tillsammans med kollegor har Per Nordberg nu utvärderat en metod som går ut på att påbörja nedkylningen av hjärnan redan innan patienten förs till sjukhus.

- Det är som en grimma som ambulanspersonalen sätter på patienten med två långa skänklar som förs in i näsan. Sedan sprutas kontinuerligt en blandning av syrgas och ett kylmedium, som en sprej, in genom näsan och upp mot hjärnan, vilket ger en snabb kyleffekt. Det blir väldigt kallt, säger Per Nordberg.

Bra för vissa

Utvärderingen, som nu publiceras i tidskriften Jama, gav dock inget entydigt svar på frågan huruvida behandlingen är effektiv för att minska hjärnskadorna eller inte.

- Bland patienter som hade fått ventrikelflimmer såg vi en tydlig skillnad, om man tittar på hur stor andel patienter som blev helt återställda, säger Per Nordberg.

ANNONS

Ventrikelflimmer är en allvarlig typ av hjärtrytmrubbning som kan utlösas till följd av en akut hjärtinfarkt.

- Det finns många andra orsaker till hjärtstopp, men för dessa patienter var skillnaderna inte statistiskt signifikanta. Det finns intressanta resultat som ligger i linje med tidigare forskning, men det går inte att dra långtgående slutsatser av studien, säger Per Nordberg.

TT

Fakta: Hjärtstopp

Varje år drabbas cirka 10000 personer av hjärtstopp, var av cirka hälften drabbas utanför sjukhus. Hjärtstopp kan drabba vem som helst. En akut hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken, men även olika hjärtrytmrubbningar kan få hjärtat att plötsligt sluta fungera.

I det akuta skedet består behandlingen av hjärt-lungräddning samt, om möjligt, elchocker med en så kallad hjärtstartare. Tiden är kritisk eftersom ett hjärtstopp ofelbart innebär att kroppen och då framför allt hjärnan drabbas av syrebrist så snart blodet upphör att cirkulera.

Varningstecken före ett hjärtstopp är ofta liknande dem som vid en hjärtinfarkt, det vill säga bröstsmärtor, illamående och buksmärtor.

Källa: Hjärtrådet

ANNONS