Alliansens partiledare anser att statsminister Stefan Löfven bör avgå.
Alliansens partiledare anser att statsminister Stefan Löfven bör avgå.

Oenighet om hur grundlagen ska tolkas

Allianspartierna anser att statsminister Stefan Löfven ska avgå redan nu. Det framgår av grundlagen, hävdar de. Fullt så enkelt är det dock inte.

ANNONS
|

På valkvällen konstaterade Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer att Stefan Löfven måste avgå.

- Det är mycket enkelt, vår grundlag säger att om det finns oklarhet om en regering har stöd i invald riksdag, då ska regering och statsminister avgå, sade Strömmer till TT.

Här uppstår tolkningstvisten. Den nya Regeringsformen stadgar i 6 kapitlet 3:e paragrafen: "En nyvald riksdag ska senast två veckor efter det att den samlats genom omröstning pröva frågan om statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen."

ANNONS

En nyckelmening

Det står ingenting om oklarhet kring stödet i riksdagen. Gunnar Strömmer syftar på en nyckelmening i grundlagsutredningen som arbetade fram den nya bestämmelsen: "Det bör emellertid förutsättas att en regering efter ett valresultat som lett till oklarhet om regeringens stöd i riksdagen väljer att avgå".

Förarbeten till lagar är centrala när de ska tolkas. Men frågan är om allt som skrivs i en utredning utgör del av lagars förarbeten. Normalt förutsätts att sådana formuleringar tas upp i regeringens proposition eller i riksdagens beredning av förslaget, i det här fallet av konstitutionsutskottet (KU).

Sondera först

Det har inte skett här, meningen återkommer inte i vare sig propositionen eller KU:s betänkande. Men enligt en grundlagsexpert som TT pratat med, och som i nuvarande känsliga läge vill vara anonym, så kan synsättet vara ett annat när det gäller grundlagar. Det går inte att säga enkelt om formuleringen måste tas upp i senare led för att den ska vara en del av förarbetena.

Justitieminister Morgan Johansson (S) satt med i grundlagsutredningen och han delar inte Gunnar Strömmers tolkning. Enligt Johansson kan man inte veta om det finns någon oklarhet om regeringens stöd förrän man sonderat med partierna.

Köper tid

- Det är lagen som gäller. Det är alldeles för tidigt att i dag uttala sig om hur regeringens fortsatta stöd i riksdagen ser ut. Mot detta ska vägas risken att hamna i ett läge där vi blir utan en fungerande regering under väldigt lång tid.

ANNONS

En annan fråga är vad utredningen menar med "oklarhet".

- Det står i grundlagsutredningen att om valresultatet är oklart, så bör statsministern avgå. Å andra sidan definieras det inte där vad som menas med ett oklart valresultat. Det är en tolkningsfråga. Stefan Löfven kan alltid skylla på att valresultatet inte är klart, vilket han har rätt i. Han har köpt sig tid och nu vill han leka talman och prata med de andra. Vi får se vad som händer, säger professorn i statsvetenskap Henrik Oscarsson till TT.

TT

ANNONS