Preems raffinaderi vid Brofjorden, norr om Lysekil i Bohuslän. Arkivbild.
Preems raffinaderi vid Brofjorden, norr om Lysekil i Bohuslän. Arkivbild.

Ny prövning av kritiserat raffinaderi

Det blir en ny rättslig vända för Preems planerade raffinaderiutbyggnad i Lysekil. Naturskyddsföreningen vill dock hellre att regeringen tar över fallet.

ANNONS
|

Det är en stor ökning av koldioxidutsläppen, upp till drygt 3 miljoner ton per år, som står i centrum för kritikstormen mot Preems planerade utbyggnad av oljeraffinaderiet norr om Lysekil. Bland annat har Naturskyddsföreningen varit skarpt kritisk till byggnationen.

Nu får frågan ytterligare en rättslig prövning, sedan Mark- och miljööverdomstolen meddelat att fallet får prövningstillstånd.

Kan bli regeringsfråga

Beskedet välkomnas av Naturskyddsföreningen, som dock nu vill att regeringen ska ta över prövningen.

- Vi är jätteglada. Det är en väldigt viktig delseger, nu vet vi att fallet kommer att prövas, säger organisationens ordförande Johanna Sandahl till TT.

ANNONS

- Men vi har precis skickat in en så kallad underrättelse till regeringen, som vi anser bör ta över frågan. Enligt miljöbalken är det möjligt för regeringen att ta över frågan och då blir det ett bredare perspektiv, där även klimatlagen tas i beaktande på ett tydligare sätt.

Än så länge ligger frågan dock kvar hos domstolen, som räknar med rättegång under första kvartalet nästa år. Det kommer dock inte att försena byggplanerna nämnvärt, enligt Preem.

- Vi vet att den här typen av tillståndsärenden är omfattande och komplexa och har haft med detta som ett scenario, säger hållbarhetschefen Malin Hallin.

- Vi tycker att det är jätteviktigt att det blir ett bra beslut, så vi har full respekt för den rättsliga processen.

ANNONS

Tjockolja till bensin

Preem vill bygga ut raffinaderiet på flera sätt. Bland annat vill man få lov att använda förnybara råvaror, exempelvis från raps eller tallskog. Men företaget ansöker också om att få bygga en anläggning för att göra bensin eller diesel av tjockolja, en sorts restprodukt som i dag används som fartygsbränsle.

Det är den processen som kan leda till ett fördubblat utsläpp av koldioxid från Preemraff, från 1,7 miljoner ton årligen till 3,4 miljoner ton.

Samtidigt skulle dock utsläppen i användarled minska med 800000 ton, poängterar Malin Hallin. Bolaget planerar dessutom en anläggning som ska kunna fånga in och lagra 500000 ton av Preems utsläpp lokalt.

- Vi vet att vi har en miljöpåverkan från vår verksamhet och jobbar väldigt aktivt med det. Vi förstår också att det som vi gör får uppmärksamhet, säger hon.

- Därför är det ännu viktigare för oss att vi planerar vår verksamhet bra och följer de lagar som omgärdar vår verksamhet.

ANNONS

Preem planerar att satsa 15 miljarder kronor på utbyggnaden.

TT

Fakta: Utbyggnaden

Preem vill bygga ut från att använda högst 11,4 miljoner ton råvara per år till högst 13,9 miljoner ton.

Man vill bland annat få tillstånd att använda förnybara bioråvaror i produktionen. En annan del i planen är dock att kunna ta hand om tjockolja, i dag en sorts restprodukt som används som mindre miljövänligt fartygsbränsle, och göra bensin eller diesel av den. Men för processen krävs vätgas, vilket i sin tur ger utsläpp av koldioxid.

Utsläppen av koldioxid kan enligt Preem komma att dubbleras, från 1,7 miljoner ton årligen till 3,4 miljoner ton. Samtidigt väntas utsläppen från raffinaderiets produkter (bensin, diesel) minska med 800000 ton. Bolaget planerar också en anläggning för att fånga in och lagra omkring 500000 ton av utsläppen.

Den planerade utbyggnaden väntas ge omkring 150 nya jobb.

Tidigare har mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gett Preem klartecken för projektet. Domen överklagades dock av flera organisationer och drygt 100 privatpersoner. Mark- och miljööverdomstolen avslår omkring hälften av överklagandena, men ger prövningstillstånd till bland annat Naturskyddsföreningens och övriga privatpersoners överklaganden.

Källa: Preem samt Mark- och miljööverdomstolen.

Fakta: Preemraff

Ligger vid Brofjordens djupa yttre del, norr om Lysekil i Bohuslän.

Togs i drift 1975 med namnet Scanraff, trots protester från miljövänner och en del närboende. Ägdes då av oljebolagen OK och Texaco.

Nordens största oljeraffinaderi. Ungefär hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån. Ungefär halva produktionen går på export.

Enligt en miljödom från 2004 får raffinaderiet använda högst 11,4 miljoner ton råvara (huvudsakligen råolja) per år.

Nu har Preem ansökt om att få bygga ut anläggningen på flera sätt, så att man använder högst 13,9 miljoner ton råvara per år.

Omkring 1000 personer jobbar på Preemraff i dag. Cirka 650 av dem är anställda av Preem.

Preem har också ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg.

ANNONS