Både Kommunal och organisationen FUB vill se ett kunskapslyft hos personalen på LSS-boenden.
Både Kommunal och organisationen FUB vill se ett kunskapslyft hos personalen på LSS-boenden. Bild: TT

Minister om LSS-granskning: "Oerhört allvarligt"

Efter Ivo:s granskning av LSS-boenden där 80 av 90 undersökta boenden hade brister reagerar nu både ansvarig minister och flera organisationer.
– Det handlar om ett svek mot en utsatt grupp människor, anser Anders Lago på organisationen FUB.

ANNONS
|

Ivo:s granskning visar bland annat att boende på LSS-boende i vissa fall hålls inlåsta och övervakas och avlyssnas dygnet runt. Anders Lago ordförande för FUB, som arbetar för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, reagerar starkt på granskningen.

– Jag blir både ledsen och förbannad. Det är inte många personer vi pratar om, det är runt 40 000 personer som bor på gruppboenden i landet. Sverige som ett rikt land borde ha råd med en bra tillvaro för de personerna, säger han.

Tillsammans med bland annat fackförbundet Kommunal har organisationen efterfrågat ett kunskapslyft bland personalen hos regeringen. Något som han ser ligger till grund för en stor del av problemen på de granskande boenden.

ANNONS

– Det är en underfinansierad verksamhet med för få resurser. Personalen gör säkert sitt bästa men många saknar utbildning och kompetens och de är för få. Ett annat problem är att det är få eller inga närvarande chefer på plats, säger han.

Han efterlyser politisk vilja att förändra situationen.

– Det är ett stort svek mot den lilla grupp utsatta människor som som har svårt att föra sin egen talan, säger han.

Bristande kunskap grundproblemet

Även ansvarig minister reagerar på Ivo:s granskning.

”Det som har framkommit är oerhört allvarligt”, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) i en skriftlig kommentar till TT.

Enligt Ivo handlar grundproblemet om bristande kunskaper både bland personal på LSS-boenden och på ledningsnivå, något som konstaterats sedan en lång tid tillbaka.

På frågan vad regeringen gör åt problemen pekar ministern på att kommuner och privata utförare har ansvar för att följa upp kvaliteten på verksamheterna – och att de är skyldiga att rapportera missförhållanden enligt Lex Sarah.

Hon framhåller även att Ivo ska "ge den vägledning kommunerna kan behöva".

"Inte förvånad över granskningen"

Kommunals ordförande Malin Ragnegård är inte förvånad över vad Ivo:s granskning har visat.

– Det här är inga nyheter tyvärr. Frågan är varför det inte går åt rätt håll när vi hör samma kritik från olika håll återkommande?

ANNONS

Även hon är inne på att personalen måste få utbildning för jobbet men även mer resurser för att kunna göra ett bra jobb.

– Att jobba på ett LSS-boende ett vårdyrke och då bör man ha en utbildning antingen som vårdbiträde eller undersköterska. Vi hade velat att äldreomsorgslyftet även skulle gälla för LSS-personal, säger hon.

ANNONS