Färre än hälften svarande poliser uppger att de får den vidareutbildning som de har rätt till. Arkivbild.
Färre än hälften svarande poliser uppger att de får den vidareutbildning som de har rätt till. Arkivbild.

Många poliser nekas terrorutbildning

Sex dagar om året ska alla poliser i yttre tjänst vidareutbildas i polisiär konflikthantering (polkon). Men bristen på poliser gör att personal inte kan lämna arbetsplatsen för att genomgå utbildning, eftersom verksamheten då blir underbemannad.

ANNONS
|

Polkon inbegriper bland annat olika taktiker för vapenhantering, skydd av tredjepart och kommunikation och har marknadsförts av polisen som en del i myndighetens satsningar mot terrorbekämpning.

Trots att det är bestämt att alla poliser, som i sitt jobb kan tänkas ställas inför situationer där kunskaperna behövs, ska få den nödvändiga träningen uppger bara 48 procent av de poliser som har svarat på en enkät att de under det senaste året har fått fem eller fler dagars utbildning. Av de poliser som jobbar med ingripande verksamhet säger bara 46 procent att de har fått tillräcklig utbildning.

ANNONS

- Det drabbar dels den enskilde polisen, dels kollegorna, men ytterst medborgarna. Det är oroande, säger Polisförbundets vice ordförande Anna Nellberg Dennis.

Polisbrist

Förklaringen är enligt henne att det helt enkelt finns för få poliser, en situation som gäller riket i stort.

- Problemet är att systemet inte tillåter att poliser är under utbildning, vilket krävs för att polisen ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbete, säger Nellberg Dennis och tillägger:

- Brottsligheten är komplex, den utvecklas hela tiden och det måste också polisyrket göra. Därför är det så viktigt att vi blir fler. Så att vi får ett system som klarar att en viss procent är under konstant utbildning.

ANNONS

"Oroande uppgifter"

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé reagerar på uppgifterna.

- Jag förväntar mig att regeringen agerar så att vi säkerställer att poliser kan ta del av den här viktiga utbildningsinsatsen. Det här är en del av terroröverenskommelsen mellan Alliansen och regeringen om att utbildning för poliser i yttre tjänst skulle säkerställas.

- Är det så att det inte följs så är det såklart oroande uppgifter, säger han.

TT

Fakta: Poliser som lämnat kåren

När 2100 poliser tillfrågades om de viktigaste motivationerna för att vilja stanna kvar i yrket angav nio av tio högre lön, drygt sex av tio svarade fler poliser och närmare fyra av tio bättre arbetstider. Nästan tre av tio svarade tydligare och mer tillgänglig arbetsledning.

Förra året var polistätheten 195 poliser per 100000 invånare

Källa: Polisförbundet

Fakta: Så gjordes undersökningen

1769 medlemmar i Polisförbundet har under perioden 23 februari till 6 mars svarat i en webbintervju om hur de upplever sina tjänsteförhållanden. De svarande utgör 54 procent av de som tillfrågats.

Resultatet har också viktats mot hur förbundets medlemmar fördelar sig i avseende på ålder, kön och om de har förtroendeuppdrag eller inte och är därmed att anse som representativt för hela förbundet.

Fler resultat presenteras i rapporten "När färre ska skydda fler" som släpps av Polisförbundet inom kort.

Källa: Polisförbundet

ANNONS