Representanter för läkarkåren vill se en nationell reform för primärvården. Arkivbild.
Representanter för läkarkåren vill se en nationell reform för primärvården. Arkivbild.

Läkare: Begränsa antalet patienter per läkare

ANNONS
|

Alla invånare ska ha rätt till en fast läkare och varje heltidsarbetande läkare bör inte ha fler än 1500 patienter, skriver åtta representanter för Sveriges läkarkår på DN Debatt.

"Principen om fast läkare och listtak är nödvändig för att säkerställa att patienter med störst vårdbehov prioriteras genom en kvalificerad medicinsk bedömning av en läkare med personligt ansvar. Det skulle också göra det mer attraktivt för läkare att arbeta i primärvården".

För att säkerställa att den vård som enkelt kan skötas av primärvården inte slussas vidare till sjukhus och akutmottagningar vill läkarna se en nationell primärvårdsreform.

ANNONS

"Vi menar att frånvaro av nationell reglering ger oacceptabla lokala variationer i såväl arbetsmiljö som tillgänglighet och patientsäkerhet, och därmed bidrar till ojämlik sjukvård".

Bland undertecknarna av debattartikeln återfinns bland andra Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, och Britt Skogseid, ordförande för Läkaresällskapet.

TT

ANNONS