Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia. Arkivbild.
Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia. Arkivbild.

Låg tilltro till demokratin i Sverige

Svenskarnas tilltro till demokratin, och känslan av delaktighet i den vacklar, visar en ny Novus-undersökning. Tre av fem tillfrågade tycker att demokratin försvagats de senaste fem till tio åren, och fler än hälften känner sig lite eller inte alls delaktiga.

ANNONS
|

Undersökningen utfördes på uppdrag av Forum för levande historia, och bygger på 1027 intervjuer med personer i åldrarna 18 till 79 år.

59 procent av de tillfrågade anser att demokratin i Sverige försvagats under de senaste fem till tio åren. 28 procent ser den som oförändrad, och bara 6 procent anser att den stärkts.

- Det är mycket oro i luften. Vi tror att det här är den första liknande undersökning som gjorts sedan januariavtalet, vilket kan spela in. Frågan om demokratins utmaningar har varit på dagordningen mer än tidigare, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

ANNONS

Få känner sig delaktiga

Även känslan av egen delaktighet är låg. 20 procent känner sig inte alls delaktiga, och 36 lite delaktiga. Endast 9 procent känner sig mycket delaktiga, och 31 procent ganska delaktiga.

- Det är väldigt oroväckande. Jag kan bara spekulera, men jag kan tänka mig att det handlar om att vi har fått ett mer individuellt samhälle. Det handlar mindre om de gamla folkrörelserna och mer om att sitta och uttrycka åsikter på nätet, vilket skapar nya utmaningar, säger Lomfors.

Stad och land

Forum för levande historia satsar på flera insatser för att förbättra statistiken – bland annat utställningar i hela landet, klassrumsmaterial på webben och fortbildning av lärare, exempelvis hur de ska bemöta konspirationsteorier och förintelseförnekare.

- Det finns en markant skillnad mellan land och stad. Tilltron ser ut att vara högre i staden och lägre på landsbygden. Det visar på vikten av att vi når ut i landet och vågar satsa där det behövs, säger Lomfors och fortsätter:

ANNONS

- Alla måste få känna att deras deltagande och deras röst behövs. Det vilar inte på någon högre makt att ta hand om demokratin, varje enskild persons delaktighet är viktig. Det kan vi arbeta med – skillnaden mellan att ha en åsikt och vara delaktig.

TT

Fakta: Undersökningen

Undersökningen från Novus, på uppdrag av Forum för levande historia, genomfördes den 14 till 20 februari.

Målgruppen var allmänhet i åldrarna 18 till 70 år. Totalt 1027 webbintervjuer genomfördes.

Frågorna som ställdes var:

1. Hur tycker du att demokratin i Sverige har utvecklats de senaste fem till tio åren?

Svar: Den har stärkts: 6 procent. Den är oförändrad: 28 procent. Den har försvagats: 59 procent. Vet ej/ingen åsikt: 7 procent.

2. Känner du dig delaktig i den svenska demokratin?

Svar: Mycket delaktig: 9 procent. Ganska delaktig: 31 procent. Lite delaktig: 36 procent. Inte alls delaktig: 20 procent. Vet ej/ingen åsikt: 4 procent.

Källa: Forum för levande historia

ANNONS