Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på förskolan Äventyret i Stockholm, där han presenterade förskolans nya läroplan.

Läsning och natur i förskolans nya läroplan

En 20 år gammal läroplan har nu fått ett ansiktslyft. Den nya läroplanen för förskolan har tydliga skrivningar om barnens rätt till sagor, barnskötare och skogsutflykter.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterade den nya läroplanen på en för tillfället barnlös avdelning på förskolan Äventyret i Stockholm. Medan barnen var ute och grillade korv pekade Fridolin på vad han ser som viktiga, om än inte omvälvande, förändringar. Kort rör det läsning, integritet och personalens ansvar och betydelse.

Högläsningen och barnens rätt att få bekanta sig med böcker är i dag ingen självklarhet på alla förskolor, enligt ministern:

- Utvärderingar visar att vi har många förskolor som gör ett jättebra jobb med läsningen, men bristen i förskolans (nuvarande) läroplan gör att det finns förskolor där det inte görs. Tillgången på böcker kan också skilja sig jättemycket åt, säger han.

Genusflum?

I den nya läroplanen finns också skrivningar om barnens rätt att vistas i naturen, lära sig om hållbar utveckling och att testa lekar och saker bortom könsstereotypa uppfattningar. Det sistnämnda är inget kontroversiellt, menar Fridolin, med passning till KD-ledaren Ebba Busch Thor som talat om "genusflum" som kantrat över.

- Jag kan inte läsa det på annat sätt än att det handlar mer om valrörelse än en seriös diskussion om förskolan. Det visar också på en misstro mot professionen, säger Fridolin.

Läroplanen tar också upp förskolans ansvar att lära barnen om sin kroppsliga integritet. En skrivning som delvis är kopplad till fall där vuxna – i eller utanför förskolan – förgripit sig på barn.

- För att barnen ska kunna uttrycka vad som hänt måste de också förstå sin rätt till den egna kroppen, säger Fridolin.

Välkomnas

Den uppdaterade läroplanen tydliggör också de olika personalgruppernas ansvar. Något som både Lärarförbundet, som representerar förskollärarna, och barnskötarnas Kommunal välkomnar.

- Nu är det ingen tvekan om att det är de legitimerade förskollärarna som ska ansvara för att bedriva och utveckla undervisningen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand som deltog vid presentationen.

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin, som även han deltog vid presentationen, konstaterar att barnskötarna i ett utkast såg ut att inte ens nämnas i den nya läroplanen. Detta är åtgärdat.

- Det skickar signaler till de som finns i verksamheten i dag: Byt inte jobb. Du behövs. Men det räcker inte. Man måste också anställa fler och minska barngruppernas storlek, säger Tobias Baudin.