Många SFI-elever vill ha en mer verklighetsnära undervisning, för att klara kontakter med barnens skola till exempel. Arkivbild.
Många SFI-elever vill ha en mer verklighetsnära undervisning, för att klara kontakter med barnens skola till exempel. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Kritik: SFI-elever lär sig inte vardagsspråket

Undervisningen i svenska för invandrare (SFI) haltar mycket i kvalitet. I Skolinspektionens granskning var det bara ett fåtal SFI-utbildningar som bedömdes hålla god kvalitet.

ANNONS

SFI-elever är en heterogen grupp med vitt skilda bakgrunder men undervisningen är sällan individanpassad, med risk för att en del elever tappar motivationen.

Många elever efterlyser också en mer verklighetsnära undervisning som ger dem en bra grund inför kontakter med exempelvis barnens skola och myndigheter, enligt Skolinspektionen.

"Vid en verksamhet uppger elever att de efter relativt lång tids studier fortfarande inte kan kommunicera med exempelvis personal i mataffären", står det i rapporten.

Myndigheten pekar också på de markant stora skillnaderna i kvaliteten i undervisningen. Av de 30 verksamheter som granskats bedöms endast sex hålla en bra kvalitet. Resterande 24 har brister, varav tre bedöms ha stora sådana. Enligt Skolinspektionen är det allvarligt. Det är heller inte första gången SFI får kritik.

ANNONS

"Det är tydligt att komvux i SFI är i behov av bättre förutsättningar", skriver myndigheten och pekar bland annat på att andelen lärare med behörighet att undervisa i SFI är låg: 55 procent.

ANNONS