Elever under en matematiklektion. Bilden är inte från den aktuella skolan. Arkivbild.
Elever under en matematiklektion. Bilden är inte från den aktuella skolan. Arkivbild.

Kritik sedan omstridd skola godkänts

Experter ifrågasätter om Skolinspektionen har rätt verktyg för att komma åt friskolor som återkommande fått kritik för religiösa inslag.

ANNONS
|

- De gör ju sina oannonserade kontroller, men jag tror säkert att de kan vässa de här inslagen. Det handlar också om frekvensen av besök och uppföljning, säger Ranstorp.

Vetenskapsskolan i Göteborg har tidigare fått skarp kritik från Skolinspektionen för att ha religiösa inslag i undervisningen, och har också kraftigt ifrågasatts efter uppgifter om att personer knutna till skolan uttryckt sympati med terrorgruppen IS. I en rapport om salafism och salafistisk jihadism i Sverige, publicerad av Försvarshögskolan i somras, nämns Vetenskapsskolan upprepade gånger.

ANNONS

Vill expandera

En av författarna till rapporten är Magnus Ranstorp och han är kritisk till vad han anser är en fullständig okunskap hos kommunerna.

- Kommunerna är totalt omedvetna om vad det finns för bakgrunder till de här skolorna. Det är ett problem. Vet man inte om de här kopplingarna vet man inte heller vad man tackar ja till. Där får man fundera på om kontrollmekanismerna är tillräckliga i dag, och vad mer man behöver, säger han.

När det gäller Vetenskapsskolan framhåller han att ägaren har en ambition att starta fler friskolor.

- Det gör det hela till en större fråga. Ska det vara möjligt för en skola som har upprepade brister att kunna expandera?

- Det är också skattemedel som går till de här skolorna, därför blir det också en politisk frågeställning. Då måste man sätta sig ner och diskutera igenom detta, både i utbildningsutskottet och på det lokala planet – vill politiker främja skolor med sådan inriktning, säger Magnus Ranstorp.

ANNONS

Brister i lagen

Efter den senaste mediegranskningen av Vetenskapsskolan bjöd riksdagens utbildningsutskott in Skolinspektionen.

- Det finns friskolor som återkommande fått kritik för att ha bedrivit verksamhet med konfessionella inslag som strider mot skollagen. Vi vill veta hur Skolinspektionen har granskat dessa ärenden och varför skolorna kan fortsätta sin verksamhet, säger Roger Haddad (L), vice ordförande i utskottet.

Även han reser frågan om det kan vara så att Skolinspektionen saknar verktyg för att komma åt denna typ av friskolor.

- Det kan finnas brister i skollagen, säger han och tillägger:

- Det är viktigt att få veta hur man förhindrar att en skola säger att den är en sorts skola, men bedriver en helt annan verksamhet.

ANNONS

Prata med polisen

Magnus Ranstorp efterlyser också ett ökat informationsutbyte mellan Skolinspektionen, kommunerna och brottsbekämpande myndigheter:

- Det behöver inte vara Säkerhetspolisen, däremot polisen som också har bra lägesbilder och kunskap kring de här individerna och organisationerna. Det gäller att samla in information från så många håll som möjligt innan; vad är det här för inriktning och finns det problem som kommer att komma vid horisonten?

TT

Fakta: Salfism och jihadism

Enligt en rapport från Försvarshögskolan, publicerad i somras, har salafism och salafistisk jihadism växt sig starka i flera svenska städer, bland annat Göteborg.

Salafism är en bokstavstrogen trosinriktnng inom sunnitisk islam. Salafistisk jihadism förespråkar en militant version av islam.

Att vara salfist är inte detsamma som att vara extremist eller våldsbejakande, men salafism har i vissa fall varit grogrund för våldsbejakande jihadism.

Enligt rapporten ger salafistiska predikanter återkommande nedsättande budskap om bland annat kvinnor, homosexuella, judar, icke-troende och att inte integreras i det svenska samhället.

I rapporten nämns Vetenskapsskolan i Göteborg flera gånger. Med journalister och Skolinspektionen som källor uppges att personer verksamma vid skolan öppet sympatiserat med IS, att flickor placerats längst bak i klassrummet och uppmanats att inte vara "offentliga".

Källa: Mellan salafism och salafistisk jihadism/Försvarshögskolan

ANNONS