Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) talar på Sverigemötet i Karlstad framför den nya partisymbolen.

Kristersson: Anpassa er till Sverige

Moderaterna vill skapa "världens bästa integrationspolitik". Och partiledaren Ulf Kristersson har ett budskap:

För att skapa denna integrationspolitik tillsätter Moderaterna redan nästa vecka en integrationskommission. Den ska ledas av Kristersson och bestå av både politiker och experter, bland annat den tidigare liberala riksdagsledamoten Mauricio Rojas, som tidigt uppmärksammade integrationsproblemen i Sverige.

- Hade Sverige tagit Mauricio på allvar för 20 år sedan, hade den här kommissionen inte behövts i dag, säger Ulf Kristersson.

Kommissionen ska jobba koncentrerat under ett år och föreslå konkreta och genomförbara reformer som riksdag och regering kan fatta beslut om, enligt Kristersson.

Han framhåller att idén om att integration handlar om en process från två håll, där invandrare och infödda ska integreras i ett nytt multikulturellt samhälle, är förrädisk och felaktig. Det är invandrarna som måste anpassa sig till det svenska samhället, anser han.

Förstå Sverige

Samtidigt framhåller Kristersson att det inte handlar om assimilering.

- Det är en enorm skillnad i attityden. Jag vill verkligen att människor som kommer till vårt land behåller sitt ursprungsspråk och lär sina barn det och har respekt för den kultur man kommer ifrån. Men vill ni bli framgångsrika i vårt land, så måste ni ägna mycket möda åt att förstå detta inte helt okomplicerade land, säger han.

- Man får väldigt gärna behålla sin egen ursprungsidentitet och tradera den vidare till nästa generation, men komma in i det svenska samhället. Det är inte så att det svenska samhället kommer att möta dig där du är, utan du behöver komma in i det svenska samhället.

Om man inte gör det, och förstår svenska värderingar, kommer Sverige inte klara av att ha invandrare, hävdar Kristersson.

- Det kommer inte att fungera helt enkelt, säger han.

Ny svensk modell

Integrationsfrågan är ett av fem områden som moderatledaren pekar ut som centrala i arbetet för en ny svensk modell.

- Det här är vår stora uppgift. Redan i dag och i morgon. Under hela mandatperioden och det kommande decenniet: En ny svensk modell, säger Kristerson.

De andra områdena är tryggheten, klimat- och miljöpolitiken, jobben och företagen samt sammanhållning mellan stad och land.

- Sverige har fått ett nytt politiskt läge. För tredje gången under min livstid står vi moderater inför en ny resa, säger han.

Och inför den resan presenterar partiet en ny partilogga. Eller kanske mer korrekt en nygammal. Det är det gamla M:et som kommer tillbaka och borta är ordet "nya".

- Och den här resan, den gör vi som Moderaterna. Inte som mörkblå eller ljusblå. Inte som nya eller gamla. Inte som liberala eller konservativa. Vi är ju allt det – också. Men först och främst är vi Moderaterna. Förenade i en bred kyrka av gemensamma värderingar och gemensam förmåga till förändring. Den nya resan kräver respekt för vad som har tagit oss hit. Och den kräver mod att förändra det som inte längre duger. Det kräver en ny modell för Sverige, säger Kristersson.