KD vinner sympatisörer. Här partiledaren Ebba Busch Thor under valvakan i EU-valet nyligen. Arkivbild.
KD vinner sympatisörer. Här partiledaren Ebba Busch Thor under valvakan i EU-valet nyligen. Arkivbild.

KD vinner sympatisörer

Var tionde väljare säger sig nu sympatisera mest med Kristdemokraterna. En fördubbling jämfört med för sex månader sedan. Samtidigt går det bakåt för Moderaterna.

ANNONS
|

I maj i år svarade 10,5 procent att de sympatiserar mest med KD, jämfört med 5,2 procent i november 2018, visar den andra delen av SCB:s partisympatiundersökning. Den mäter vilket parti man står närmast och har mest sympati för, vilket inte alltid är samma sak som det parti man röstar på.

Dyker man djupare ner i siffrorna ser man att KD har störst stöd bland äldre väljare, men partiet ökar i alla åldersgrupper. Till exempel var det bara 2,9 procent bland 18-24-åringar som hade KD som bästa parti i november 2018. Ett halvår senare är siffran 7,3 procent.

ANNONS

Dystert för M

Samtidigt som KD vinner terräng, går Moderaterna bakåt. 16,9 procent säger sig stå närmast M i maj, jämfört med 20,3 procent i november i fjol. Mest tappar partiet bland väljare över 45 år.

SCB har även frågat vilket parti som de tillfrågade tycker är näst bäst. Där märks den senaste tidens förändringar i svensk politik tydligt. För KD-sympatisörerna är M det näst bästa partiet, följt av SD. Och kärleken verkar besvarad.

M:s sympatisörer har KD som sitt näst bästa parti, följt av L. Och för SD-sympatisörerna är KD näst bäst, följt av M.

Hur ser det då ut för S, MP, C och L som kommit överens om 73-punktsprogrammet som ska styra politiken framöver?

Centerpartiets sympatisörer har Liberalerna som sitt näst bästa parti, följt av Socialdemokraterna. Liberalerna, som varit djupt splittrade i om partiet skulle stödja Ulf Kristersson eller Stefan Löfven som statsminister, har C som sitt näst bästa alternativ, följt av M.

Miljöpartiets sympatisörer står näst närmast S, medan S-sympatisörerna har Vänsterpartiet som sitt andrahandsalternativ.

Stabilt i LO-lägret

SCB-mätningen bryter ner siffrorna på flera olika undergrupper, som till exempel ålder, kön och facktillhörighet. Där kan man se att KD ökar bland i stort sett alla fackanslutna. Däremot har ingen förändring skett i LO-medlemmarnas sympatier för S och SD. Precis som för ett halvår sedan har knappt 41 procent mest sympati för S och nästan 23 procent för SD.

ANNONS

Liberalerna hamnar i denna mätning över fyraprocentsspärren till riksdagen. 5,1 procent svarar att de står närmast L, vilket är ungefär samma som i november i fjol. I förra veckans SCB-mätning hamnade dock partiet under spärren, men då var frågan vilket parti man skulle rösta på om det vore val i dag.

TT

Fakta: Väljarnas bästa parti

Parti Maj 2019 November 2018

Moderaterna 16,9* 20,3

Centerpartiet 7,9* 9,6

Liberalerna 5,1 5,6

Kristdemokraterna 10,5* 5,2

Miljöpartiet 5,4* 4,6

Socialdemokraterna 30,3 31,0

Vänsterpartiet 9,2 9,1

Sverigedemokraterna 12,8 13,0

* Förändringen från föregående undersökning är statistiskt säkerställd.

Undersökningen genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 092 i riksdagsval röstberättigade personer. Data samlades in mellan 29 april och 28 maj 2019.

Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, vilket inte nödvändigtvis är det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Källa: SCB:s Partisympatiundersökning

ANNONS