Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed och partiledare Ebba Busch Thor presenterar partiets vårbudgetmotion.
Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed och partiledare Ebba Busch Thor presenterar partiets vårbudgetmotion.

KD vill öronmärka äldremiljarder

Kristdemokraterna föreslår en pott på 2 miljarder i öronmärkta kronor från 2020 som ska kunna fördelas till kommuner som förbättrar villkoren för personal i äldreomsorgen. 600 miljoner ytterligare ska gå till utbildning.

ANNONS
|

- I många kommuner går det politisk prestige i många projekt och man väljer att prioritera sådant som inte är en del av välfärdens kärnuppgifter, som äldreomsorgen är. Därför öronmärker vi pengar, säger KD-ledaren Ebba Busch Thor när partiets vårmotion, ett svar på regeringens vårproposition, läggs fram.

I vårmotionen drar partiet upp linjerna för vad man anser ska prioriteras från nästa år och fram till och med 2022. Häromdagen presenterade KD och Moderaterna ett gemensamt svar på regeringens vårändringsbudget för i år, men vårmotionen handlar om kommande år och den är Moderaterna inte med på.

ANNONS

Kommuner får söka

KD föreslår reformer för 4,6 miljarder per år från 2020. 2,6 av dem handlar om äldreomsorgen, men 1 miljard av dem består i att KD också öronmärker en del av de redan utlovade 10 miljarderna i generella statsbidrag till kommunerna för nästa år.

Kommunerna får söka pengar och ska sedan få stöd utifrån hur de lyckas uppfylla fyra kriterier: att minska delade turer och förbättra scheman, minska personalomsättningen, göra fler medarbetare nöjda och delaktiga samt minska antalet medarbetare som varje chef har ansvar för.

Litar inte på politiker

För Sveriges kommuner och landsting (SKL) är öronmärkta statsbidrag nästan ett skällsord som innebär att kommunerna måste lägga kraft på att söka pengar, i stället för att själva betros med ansvaret att använda dem på bästa sätt.

Men KD litar inte riktigt på att kommunpolitikerna satsar rätt – därför behövs öronmärkta miljarder, enligt partiledaren Ebba Busch Thor.

- Vi vet att många kommuner i stället lägger pengar på kommunala skrytbyggen, samtidigt som äldre får möta upp till 24 helt nya ansikten på 14 dagar. Det är inte rimligt, säger Busch Thor.

ANNONS
TT

Fakta: KD:s förslag

I vårmotionen föreslår KD reformer för åren 2020-2022.

Per år handlar det om 4,6 miljarder, varav 1 miljard är öronmärkning av redan utlovade generella statsbidrag.

2 miljarder föreslås till äldreomsorgen för ett stöd som kommunerna kan få del av om de förbättrar villkoren för personalen i äldreomsorgen.

600 miljoner 2020 och 650 miljoner per år 2021 och 2022 satsas på utbildning i äldreomsorgen.

1,8 miljarder per år ska gå till att öka det egna ägandet av bostäder, genom en satsning på ett automatiskt, gynnat bosparande, ökade bostadsbidrag och fler tomträtter. Det byggs för många hyresrätter i dag, anser KD.

200 miljoner 2020, 300 miljoner 2021 och 400 miljoner 2022 vill KD avsätta för att bygga fler platser på häkten och fängelser.

KD anger ingen finansiering. De beskeden ska komma i höst, i budgetmotionen för 2020.

Källa: Kristdemokraterna

ANNONS