Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor (KD) vill se nolltolerans mot brott och hårdare tag i utanförskapsområden. Arkivbild.
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor (KD) vill se nolltolerans mot brott och hårdare tag i utanförskapsområden. Arkivbild.

KD vill ha nolltolerans i utsatta områden

Vistelseförbud och tillträdesförbud för dömda brottslingar, nolltolerans mot brott, klotter och skadegörelse samt hårdare straff för gängkriminalitet – det är enligt Kristdemokraterna några av de förslag som behövs för att förbättra integrationen i utsatta områden.

ANNONS
|

- Vi måste få på plats ett tillträdesförbud i butiker, säger partiets gruppledare i riksdagen, Andreas Carlson, på en pressträff med partiledaren Ebba Busch Thor.

Carlson syftar på personer som tidigare gjort sig skyldiga till exempelvis snatteri i en butik. Ett vistelseförbud för en person i ett visst område innebär i praktiken, enligt Carlson, att personen måste flytta därifrån om han eller hon bor i samma område.

ANNONS

- Vi måste återta tryggheten, säger Busch Thor och säger att det för övriga boendes skull är nödvändigt att få bort de som sprider oro.

Fördubblat återvändandestöd

Klotter och skadegörelse måste motverkas och åtgärdas snabbt, bland annat genom en satsning på mer poliser och övervakningskameror.

Busch Thor varnar för ett skuggsamhälle som kan växa fram, ett samhälle med personer som inte har rätt att vistas i Sverige, efter asylavslag, till exempel. Ett sätt att komma åt det är att höja ersättningen för den som själv lämnar Sverige, till ursprungslandet. Fler "behöver uppmuntras att lämna" enligt KD.

Kristdemokraterna vill höja det stödet, för frivilligt återvändande efter asylavslag från högst 75000 idag till 160000 kronor, för en familj. En vuxen ska kunna erbjudas 60000 kronor istället för dagens 20000. Frågan är varför man ska ha betalt för att lämna ett land man inte får vara i.

Inskränkt försörjningsstöd

- Det kan tyckas oortodoxt, absolut. Men otryggheten för de själva som är i en utsatt situation och den samhällskostnad det innebär att man har tiotusentals personer som befinner sig i Sverige utan rätt att göra det, den kostnaden är mycket högre, säger Busch Thor till TT.

ANNONS

Det högre stödet ska gälla för personer som kommit till Sverige före den sista december 2017 och som återvänt före sista december 2019.

Kristdemokraterna vill inte helt ta bort möjligheten för kommuner att bevilja försörjningsstöd för den som fått avslag på asylansökan, men det ska inskränkas till det som kallas nödbistånd.

TT

Fakta: KD:s förslag

Nolltolerans mot brott.

Vistelseförbud efter att ha dömts för brott.

Tillträdesförbud till butiker för snattare.

Anonyma vittnen.

Hårdare straff för gängkriminella.

Fler övervakningskameror.

Vattenkanoner och gummikulor.

Slopad straffrabatt.

Avskaffad automatisk 2/3-frigivning.

Fängelse för de som inte betalar sina böter.

Fördubblade återvändandebidrag

Källa: Kristdemokraterna

ANNONS