Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare Advokatsamfundet. Arkivbild.
Mia Edwall Insulander, generalsekreterare Advokatsamfundet. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

"Kan cementera unga som kriminella"

Advokatsamfundet motsätter sig en slopad straffreduktion för unga myndiga. Generalsekreterare Mia Edwall Insulander skriver till TT att "det finns en överhängande risk att unga människor cementeras som kriminella".

Ända sedan förslaget om slopad straffrabatt för unga lagöverträdare mellan 18 och 20 år först presenterades har Advokatsamfundet motsatt sig ett införande. Framför allt eftersom det anses vara ett olämpligt avsteg från den i Sverige sedan länge rådande principen att unga myndiga bör särbehandlas i straffprocessen.

I sitt remissvar 2020 skrev Advokatsamfundet bland annat att den principen grundar sig i biologiska och psykologiska hänsynstaganden:

"Unga människor har en outvecklad ansvarsförmåga och större känslighet för straff och sanktioner. Dessa förutsättningar motiverar en större tolerans i bemötande av unga lagöverträdare".

Kan finnas skäl

När nu regeringen beslutat sig för att gå vidare med förslaget om slopad straffrabatt är Advokatsamfundets inställning densamma och man motsätter sig en helt slopad straffreduktion.

"Advokatsamfundet instämmer dock i den stora samhällsproblematik som finns med unga vuxna personer som upprepat är inblandade i organiserad brottslighet och annan grov kriminalitet och att det kan finnas skäl att skärpa straffen för just denna grupp", skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en kommentar till TT.

Om straffskärpningarna genomförs vill samfundet att det görs på sätt som uppnår effekten att hårdare straffa "just de - fåtaliga - unga vuxna som gjort sig skyldiga till allvarlig upprepad brottslighet som är kopplad till organiserad kriminalitet och gängbildningar".

Överhängande risk

Som svar på vilka konsekvenser Advokatsamfundet befarar att den slopade ungdomsreduktionen kan få skriver Mia Edwall Insulander:

"Det finns en överhängande risk att unga människor cementeras som kriminella – det vill säga, om de institutionaliseras under lång tid i fängelsemiljö tillsammans med brottslingar. Vi ser inte heller att gängkriminella skulle sluta använda sig av 'springpojkar' om de ungas straff blir längre. Det kommer fortfarande vara de unga som tvingas att göra 'grovjobbet'”.

Advokatsamfundet vill också betona att det även fortsättningsvis måste föreligga ett absolut hinder mot att döma lagöverträdare under 21 år till livstids fängelse.