Regeringens förslag om slopad straffrabatt för unga brottslingar får bred kritik. Justitieministern säger sig var beredd att lyssna. Arkivbild.
Regeringens förslag om slopad straffrabatt för unga brottslingar får bred kritik. Justitieministern säger sig var beredd att lyssna. Arkivbild.

Johansson lyssnar på kritik om straffrabatt

Justitieministern kommer att gå vidare med det kritiserade förslaget om slopad straffrabatt för unga brottslingar. Samtidigt öppnar han för att göra ändringar i förslaget.

ANNONS
|

En statlig utredning kom i slutet av förra året fram till att straffrabatten ska bort för alla ungdomar mellan 18 och 20 år. Enligt utredningens förslag ska det inte längre krävas särskilda skäl för att döma brottslingar i den åldern till fängelse och de ska också kunna dömas till livstid.

Men utredningens förslag kritiseras av flera tunga instanser, bland annat Åklagarmyndigheten, Justitieombudsmannen, Brottsförebyggande rådet och Säpo, något som Ekot i Sveriges Radio tidigare rapporterat om.

Annorlunda kriminalitet

Morgan Johansson kommer ändå att gå vidare med förslaget.

- I dag har vi en typ av kriminalitet som ser annorlunda ut än tidigare. Det finns en mer grov och organiserad kriminalitet bland unga och en person som är 19 eller 20 år kan vara ganska förhärdad i sin brottslighet, säger han till TT.

ANNONS

- Jag kommer att gå vidare med förslaget i samma riktning som tidigare. Men jag kommer gå igenom remissinstansernas synpunkter och lämna ett lagförslag så småningom. Jag tar till mig av kritiken som har framförts, fortsätter han.

Åklagarmyndigheten har riktat kritik mot att förslaget innefattar alla ungdomar mellan 18 och 20 år som begår brottsliga handlingar, en grupp som innefattar långt fler än de ungdomar som begår grova och upprepade brott.

Säpo varnar

I sitt remissvar föreslår Åklagarmyndigheten de bland annat att endast ungdomar som begår grövre brott ska få straffrabatten slopad. Det skulle till exempel kunna handla om ungdomar som begår brott som ger fängelsestraff på över två eller fyra års fängelse.

- Det är ett av flera intressanta förslag som man kan titta närmare på. Det jag vill titta på nu är att smalna av verkningsgraden, säger Morgan Johansson.

ANNONS

I sitt remissvar skriver Säpo att förslaget riskerar att öka ungdomars exponering för våldsbejakande extremism inne på fängelser. Säpo framhåller att radikaliseringsprocessen ofta går fort och att ungdomar kan vara mer benägna att påverkas av våldsbejakande extremism.

- Det är en sådan sak som vi ska titta på, men sedan ska man veta att kriminalvården arbetar aktivt för att i god tid se tendenser på våldsbejakande extremism, säger Morgan Johansson.

TT

Fakta: Särbehandling av unga kan slopas

Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. Syftet med reduktionen har varit att ta hänsyn till ungas bristande mognad och större känslighet för straffrättsliga ingripanden.

Enligt praxis döms en 15-åring till en femtedel av straffvärdet som gällt om det varit en vuxen som begått samma brott. En 18-åring döms till halva straffet och en 20-åring till tre fjärdedelar.

Flera riksdagspartier vill nu avskaffa särbehandlingen av unga lagöverträdare. En statlig utredning har gjorts som föreslår att man tar bort straffrabatten för unga i åldrarna 18–20 år, men behåller reduktionen för dem som är 15 till 17 år.

Man föreslår också att det inte längre ska krävas särskilda skäl för att döma en 18–21-åring till fängelse, och att den här gruppen unga ska kunna dömas till livstid, vilket inte är möjligt i dag.

Källa: Ungdomsreduktionsutredningen

ANNONS