Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nationella prov är obligatoriska. Men fusk kring proven har blivit ett stort problem. Arkivbild.

Insatser mot provfusk kom för sent

Gång på gång spreds uppgifter och facit i förväg bland elever som skulle skriva nationella prov. Skolmyndigheterna försökte stävja fusket men insatserna kom för sent, enligt Riksrevisionens granskning.

Syftet med nationella prov är att betygssättningen ska bli likvärdig och rättvis, oavsett skola och ort. Sedan i år har provresultaten dessutom fått en större vikt i betygssättningen.

Provens värde urholkas naturligtvis om reglerna inte följs, vilket har hänt upprepade gånger de senaste åren. Provuppgifter och facit har kommit på avvägar och spridits i förväg bland elever via sociala medier. Vårterminen 2017 och vårterminen 18 blev i totalt tio fall spridningen så stor att skolorna fick använda ersättningsprov i stället.

Missar på skolan

Inräknat diverse misstag och därmed risk för otillåten spridning blir problemet ännu större. Från 2017 finns 55 incidenter dokumenterade hos Skolverket och under vårterminen 2018 42 fall, enligt Riksrevisionen.

- Det handlar om brister i provhanteringen eller enskilda fall av spridning, kanske bara bland några elever på en skola, säger revisor Elin Sundberg.

Brister i provhanteringen kan till exempel betyda att proven inte varit inlåsta eller att lärare av någon anledning låtit elever ta del av provuppgifter.

Senare utskick

Trots alla signaler om ett växande problem dröjde det innan Skolverket drog i nödbromsen. Först denna höst har Skolverket tillräckliga rutiner på plats. Samarbetet med Skolinspektionen för att stävja fusk var igång först i våras.

- Vi menar att många av de åtgärder som gjorts i år borde ha kommit 2017. Men vi har inte undersökt anledningen till att det dröjde, säger Elin Sundberg.

Skolverket har i år bland annat senarelagt utskicken av prov och tidpunkt för när försändelserna får öppnas. Facit skickas också ut senare och vissa prov ska ha samma starttid i hela landet.

Men Riksrevisionen är inte helt nöjd. Den efterlyser tydliga riktlinjer för när misstänkt fusk ska polisanmälas och rekommenderar också att Skolinspektionen att se över hur komvux (inklusive SFI) hanterar de nationella proven.

- Det har diskuterats men Skolinspektionen har ännu inte granskat spridningsrisken i vuxenutbildningen, säger revisor Elin Sundberg.

Hur det går med de nationella proven detta läsår återstår att se. De allra flesta skrivs under vårterminen.