Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, är inte förvånad över attacken mot polishuset i Helsingborg. Arkivbild.
Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, är inte förvånad över attacken mot polishuset i Helsingborg. Arkivbild.

Hot mot polis och åklagare vanligare

Polisförbundet är inte förvånat över bombattentatet mot polishuset i Helsingborg. Såväl poliser som anställda inom åklagarmyndigheten utsätts i allt större utsträckning för hot och våld.

ANNONS
|

Entrén till polishuset i Helsingborg ligger ödelagd sedan en sprängladdning detonerats utanför byggnaden. Justitieminister Morgan Johansson (S) skräder inte orden: "Sprängdådet i Helsingborg är ett allvarligt angrepp mot rättsväsendet", skriver han i ett mejl till TT.

Redan i juni presenterade Polisförbundet en rapport som visar att svenska poliser utsetts för allt mer mot och våld.

- Tyvärr är jag inte förvånad. Vi har sett flera liknande attacker mot polishus och mot bilar. Vi vet att hot och våld mot poliser har blivit grövre. Utsattheten har ökat de senaste två åren, säger förbundets ordförande Lena Nitz.

ANNONS

Hot och våld ökar

Drygt 2000 poliser svarade i Polisförbundets undersökning och 40 procent av dem uppgav att de under de senaste tolv månaderna har utsatts för hot, våld eller annan otillbörlig påverkan med syfte att påverka deras tjänsteutövning. Nästan 70 procent av poliserna upplever att utsattheten för hot och våld har ökat de senaste två åren.

Samma utveckling märks på Åklagarmyndigheten. Jonas Nygren som är säkerhetsspecialist på myndigheten säger till TT han kan konstatera en uppgång i antalet ärenden som gäller så kallad otillåten påverkan. Det kan handla om allt från trakasserier och hot till våld riktat mot enskilda åklagare.

- Det mesta som kommer in till vår myndighet är trakasserier. Det kan vara kartläggningar av medarbetare, vaga hot och antydningar, säger Nygren.

Den senaste undersökningen från fackförbundet Jusek bekräftar Polisförbundets bild. Enligt den har en av fyra av deras medlemmar inom rättsväsendet utsatts för våld eller hot.

Åklagare utsatta

För närvarande finns hos Åklagarmyndigheten runt 150 ärenden om otillåten påverkan. För två år sedan var de 130.

- Vi har haft en liten ökande trend, säger Jonas Nygren.

ANNONS

Även inom domstolsväsendet finns indikationer på att hoten blir vanligare. I Domstolsverkets egen statistik visar att antalet incidenter nästan fördubblades mellan 2015 och 2016.

"Vi ser ett ökat antal rapporter framför allt gällande trakasserier och hot. Vi har under senare år aktivt jobbat mot domstolarna om vikten att incidentrapportera och vi upplever att benägenheten att rapportera har ökat. Svårt att avgöra vad som är faktisk ökning och vad som är att vi fångar in tidigare mörkertal", skriver Domstolverkets säkerhetschef Anita Kihlström i ett mejl till TT.

Lena Nitz tror att attacken mot polishuset i Helsingborg har genomförts av personer med en historia av tung kriminalitet och att avsikten är att skrämmas.

- Man vill visa att man vågar gå på polisen. Det är därför det är så viktigt att man ser det här som ett angrepp mot demokratin och vidtar kraftfulla åtgärder. Tilliten till rättsväsendets förmåga hotar att urholkas och då ökar risken för fler angrepp, säger hon.

TT

Fakta: Kronofogden särskilt utsatt

I en undersökning publicerad av Brottsförebyggande rådet 2016 har drygt 45000 tjänstemän på en rad myndigheter tillfrågats om hot och våld. Undersökningen visar att var fjärde person har upplevt hot, våld, trakasserier eller andra påtryckningar som syftar till påverka deras myndighetsutövande.

Bland de värst utsatta finns tjänstemännen på Kronofogdemyndigheten.

Nedan anges andel i procent som uppger att de utsatts för trakasserier, våld, skadegörelse samt otillbörliga erbjudanden eller relationer under de 18 månader som föregår studien.

Skatteverket 31

Migrationsverket 49

Ekobrottsmyndigheten 17

Polismyndigheten 36

Åklagarmyndigheten 43

Sveriges domstolar 37

Kriminalvården 44

Kronofogden 61

Källa: Brottsförebyggande rådet

ANNONS