Råttaktiviteten blir större på hösten. Arkivbild.
Råttaktiviteten blir större på hösten. Arkivbild.

Högsäsong för råttor – så slipper du drabbas

Det verkar inte finnas någon hejd på Sveriges råttproblem. Två olika saneringsbolag noterar nya rekordsiffror för 2017. Nu anser experter att fler som slarvar med soporna borde bötfällas.

ANNONS
|

Anticimex har fram till den 30 september genomfört cirka 41000 utryckningar i jakt på råttor över hela landet, en rekordnotering för den här tiden på året. Företaget räknar med ett slutgiltigt resultat på 57000 för hela året, vilket skulle innebära en ökning med 264 procent sedan 2011.

Även saneringsföretaget Nomor räknar med ett rekordår. Statistiktoppen innebär inte nödvändigtvis att råttorna är fler – men det mesta pekar åt det hållet.

- Problemen vi ser nu är bara toppen av ett isberg, framförallt i storstäderna. Men i Stockholm har vi exempelvis ett bostadsbyggande och sprängningar för infrastruktur som gör att råttorna rör sig på ett sätt som man inte ser annars. Då ökar också anmälningarna, säger Andreas Olsson, driftschef på Nomor.

ANNONS

Fallfrukt

Antalet anmälningar ökar generellt på hösten, då råttorna blir mer synliga i bostadsområden. Delvis invaderar råttorna landets trädgårdar, för att njuta av fallfrukt och naturliga boplatser som buskar. Men de försöker även ta sig in i husen för att söka värme inför vintern.

Håkan Kjellberg, skadedjursexpert hos Anticimex, tycker att många privatpersoner borde kunna göra mer för att minska problemen. Han skulle även vilja se hårdare tag från myndigheterna mot de som slarvar.

- Vi var ute häromdagen hos en verksamhetsutövare som hade en massa sopor och bråte på sin bakgård. När allt blir stående drar det till sig gnagare och så etablerar sig en population. Det här drabbar ju andra, men det blir ingen konsekvens för personen. Myndigheterna skulle behöva agera mer, bland annat genom att dela ut böter, säger han.

Fällor

Tillgången till mat från människor gör det också svårare för skadedjursbekämparna att locka in råttorna i sina fällor.

- Det är viktigt att eliminera födokällorna. Har man sopkärl och containrar utomhus måste man se till att de har ordentligt tillslutande lock som är hela. Man behöver också ha en systematisk rengöring så att inte dofterna attraherar råttorna. Det finns många små saker som alla kan göra för att få bukt med problemen, säger Andreas Olsson på Nomor.

ANNONS
TT

Fakta: Antal råttsaneringar

Statistik på antal råttsaneringar som företaget Nomor har genomfört de senaste åren. Flera saneringar kan handla om samma fall.

2011 6917

2012 8363

2013 11756

2014 15231

2015 20051

2016 26206

2017 18084 (fram till 30 september)

Företagets prognos för hela 2017 ligger mellan 28000 och 32000

Källa: Nomor och Trygg-Hansa

Fakta: Antal utryckningar

Statistik på antal utryckningar för eventuella råttsaneringar som företaget Anticimex har genomfört de senaste åren. Alla utryckningar leder inte alltid till saneringar.

2011 21539

2012 37433

2013 30167

2014 37148

2015 45744

2016 52017

2017 40826 (fram till 30 september)

Företagets prognos för hela 2017 ligger på 57000

Källa: Anticimex

Fakta: Tips för att slippa råttor i bostaden

Plocka bort fallfrukt från trädgården.

Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna och med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.

Undvik att ha mat för husdjur utomhus. En del av födan innehåller vitamin K1, vilket fungerar som motgift till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.

Undvik fågelmatning i trädgården under vinterhalvåret.

Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.

Skär ner buskage och växtlighet som är direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.

Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.

Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att gnagare tar sig in.

Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. Som regel kommer en råtta genom ett hål som är stort som en femkrona.

Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.

Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med galler som är fastmonterade.

Källa: Nomor, Trygg-Hansa

ANNONS