Finansminister Magdalena Andersson (S) är övertygad om att ränteavdraget hamnar högt på agendan.
Finansminister Magdalena Andersson (S) är övertygad om att ränteavdraget hamnar högt på agendan.

Heta bostadsskatter på finansministerns bord

Avtrappade ränteavdrag lär bli en het fråga, tror finansminister Magdalena Andersson inför förhandlingarna med nya vännerna Centern och Liberalerna. Och snart kommer besked om hur uppskovsräntan från bostadsvinster ska tas bort.

ANNONS
|

Det som händer i svensk politik är helt nytt i och med fyrpartiöverenskommelsen mellan regeringen och Centern och Liberalerna. Det ska bli spännande och kul att ta fram ny politik över de gamla blockgränserna, tycker Magdalena Andersson (S).

- När jag pratar med mina europeiska kollegor, så är det många som säger: "oj, här är det något spännande som händer, ett stabilt mittensamarbete", säger hon i en intervju med TT.

ANNONS

TT: Stabilt säger du, det har vi inte sett än?

- I alla fall stabilt när det gäller att få igenom förslag i riksdagen.

Inte omöjligt

Flera skattereformer ska nu mejslas fram ur det dokument som kommit att kallas januariavtalet. Svårigheten blir att förena stora skattesänkningar för högavlönade och på företag med att krympa klyftorna, vilket de fyra partierna, S, MP, C och L, har skrivit under på. Centern och Liberalerna har exempelvis redan sagt blankt nej till att röra kapitalskatterna.

- Jag säger inte att det är omöjligt, men det kommer verkligen inte att bli enkelt, säger Magdalena Andersson.

Det finns inga bevis för det, men Magdalena Andersson är övertygad om att den mångåriga utvecklingen med ökade ekonomiska klyftor bröts förra året. Men klyftorna är fortsatt för stora, enligt henne.

- Ja, absolut.

ANNONS

Rik släpper ut mer

Bland annat ska den gröna skatteväxlingen bidra till minskade klyftor, är finansministerns grundhållning.

- Personer med högra inkomster står för mer av utsläppen än personer med lägre inkomster. Så det paketet har en möjlighet att få en bra fördelningsprofil.

Den stora skattereform som dessutom nämns i januariavtalet ska bland annat öka sysselsättningen genom sänkt skatt på arbete och företagande, också ha som ett mål att jämna ut klyftorna. Och där lär alla möjliga skatter komma upp på bordet, tror hon utan att vilja bli särskilt mycket mer precis ån så. De senaste 10–20 årens sänkta kapitalskatter brukar forskarna peka på som en avgörande förklaring till att den rikare toppen dragit iväg.

TT: Ser du några kapitalskatter som du skulle vilja röra eller höja?

- Vi har ju tidigare fört fram de här 3:12 reglerna, det är något som vi Socialdemokrater gått till val på, så det är ingen hemlighet, men det behöver vi naturligtvis diskutera med de andra partierna.

ANNONS

Inte lika pigga

3:12-reglerna är ett krångligt system för att undvika att välbetalda fåmansföretagare ska kunna plocka ut lön som lägre beskattad kapitalvinst. Regeringen försökte höja skatteintäkterna från den gruppen under förra mandatperioden, men åkte på pumpen av en samlad opposition.

IMF upprepade häromdagen att Sverige borde höja fastighetsskatten.

- De är ekonomer, alla ekonomer älskar fastighetsskatt, på goda grunder, från ett nationalekonomiskt perspektiv.

TT: Men inte utifrån några andra perspektiv?

- Svenska folket har inte varit lika pigga på det, men som sagt, jag är övertygad om att alla skatter kommer att komma upp på bordet när vi ska diskutera den här skattereformen.

Flera partier vill

Men hon tror att alla partier kommer vara försiktiga i att ändra förutsättningarna allt för mycket när det gäller så stora investeringsbeslut som bostaden.

Avtrappade ränteavdrag?

- Det är jag säker på kommer att komma upp i den här diskussionen. Det är flera partier som tycker att man bör göra det, säger Andersson som själv inte är jätteförtjust att skruva på förutsättningarna för hushållens bostadsekonomi.

ANNONS

Uppskovsräntan på gamla bostadsvinster ska bort, det har partierna enats om i avtalet. Huruvida gamla uppskov även ska räknas in där är oklart, och Magdalena Andersson vill inte nu avslöja innehållet.

- Det kommer att komma en ds (departementsskrivelse) om det i närtid.

TT: Och där är ni överens?

- Ja.

TT

Fakta: Några av förslagen

Några av de mer konkreta förslagen från den politiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, det så kallade januariavtalet:

Sänkta arbetsgivaravgifter.

Slopad värnskatt (den extra skatten på inkomster över cirka 58000 i månaden).

Taket i rut-avdraget trefaldigas samtidigt som tjänsterna breddas.

Extra beskattning av generationsväxling av företag slopas. 3:12-reglerna (skatteregler för företag med mindre ägarkrets) förenklas.

Förstärkt statligt stöd för korttidsarbete vid större konjunkturnedgångar.

Grön skatteväxling för 15 miljarder kronor, höjda miljöskatter byts mot lägre skatt på arbete och företag.

Förstärkning av statliga bidrag till kommuner och landsting fortsätter i jämn takt.

Etableringsjobb med lägre lön för nyanlända.

Arbetslöshetsförsäkringen görs om, med utbetalning baserat på inkomst som sedan trappas ned och fasas ut i takt med arbetslöshetens längd. Lagen om anställningsskydd, las, görs om, med bland annat utökade undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar.

Fri hyressättning i nyproduktion.

Sänkt skatt på pensioner och höjd pension.

Familjevecka införs, tre extra lediga dagar för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år.

ANNONS