Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Cannabis har blivit mer potent över tid. Arkivbild.

Haschpsykos – ett svårutrett begrepp

Begreppet haschpsykos har länge använts inom cannabisdebatten. Men modern forskning ifrågasätter cannabis koppling till psykostillstånd.

Växtförädling och mer raffinerad odlingsmetodik har under de senaste tjugo åren gjort att cannabis blivit upp till tre gånger mer potent. Forskning antyder också att starkare cannabis ökar riskerna för psykostillstånd, men det är inte exakt klarlagt hur. Risken för psykos ökar också ju yngre en person är när brukarbanan inleds.

Men begreppet "haschpsykos" som övergripande term är problematiskt, påpekar Amir Englund, doktor i psykofarmakologi vid Kings college i Storbritannien.

- Terminologin är extremt komplicerad, det hjälper inte debatten, säger han och fortsätter:

- Cannabis är en riskfaktor för att utveckla psykosliknande tillstånd, men vi kan inte säga att det är en orsakande riskfaktor. Den är varken nödvändig eller tillräcklig för att i sig själv orsaka psykos.

Andra riskfaktorer

Samtidigt finns en rad andra riskfaktorer som spelar in: andra berusningsmedel, genetiskt arv, barndomstrauman, komplikationer vid födseln, att bo i en storstad eller att ha utvandrat från födelselandet.

- I studier som vi själva gjort, och i andra labb runt om i världen, har vi sett att höga doser av THC kan orsaka milda psykosliknande tillstånd hos friska försökspersoner. Men tillståndet varar då inte längre än berusningen.

Cannabis inverkan på unga människor ses som särskilt problematisk, dels eftersom risken för att utveckla beroende är större om debuten sker i unga år, dels eftersom drogens direkta påverkan försämrar möjligheterna till inlärning. Den som röker dagligen under sin skolgång riskerar att minnas försvinnande lite av undervisningen.

Men en nyligen publicerad studie som undersökt skillnaden i verkan, när tonåringar och vuxna rökte samma cannabis, fann också att ungdomarna blev mindre berusade, upplevde färre negativa effekter som paranoia och minnesförsämring. Ungdomarna kunde också tänka sig att röka mer, när de vuxna tyckte att det räckte.

Social sårbarhet

En annan problemaspekt som ofta lyfts fram när det kommer till cannabisbruk i unga åldrar handlar om att hjärnan fortfarande är under utveckling. Dock har studier som undersökt skillnader i hjärnstruktur inte funnit något signifikant, påpekar Amir Englund.

- En annan förklaring kan vara att en tidigare debut tyder på psykologisk eller social sårbarhet, vilket ökar risken för cannabisbruk och svårare konsekvenser av själva cannabisen.