I dag presenteras nya rikspolischefen. Arkivbild.
I dag presenteras nya rikspolischefen. Arkivbild.

Här är utmaningarna för nya rikspolischefen

Anders Thornberg lämnar Säpo för att bli ny rikspolischef. Här är några av polisens utmaningar, som han nu får ta sig an.

ANNONS
|

  • Klara av fler brott:

År efter år har polisen backat när det gäller utredningsresultaten. Förra året syntes en liten vändning, och myndigheten redovisade 3,1 procent fler ärenden till åklagare än 2016, totalt sett. Statistiken visade att 11 procent fler våldtäktsutredningar lämnades över till åklagare 2017, men samtidigt ökade våldtäktsanmälningarna med hela 16 procent.

Polisen löste färre våldsbrott, men lämnade över fler narkotika- och trafikärenden till åklagare. De sistnämnda hör dock till den typen av utredningar som ofta initieras av polisen självt, vilket en del kritiker inte var sena att notera.

  • Öka förtroendet för polisen:

Förtroendet för polisen hos allmänheten sjunker. Omkring 19 procent hade litet förtroende för polisen 2017, visade den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. Det kan jämföras med 14 procent 2016. Så stor har den andelen inte varit sedan mätningarna startade 2006.

ANNONS

- Om det skulle fortsätta på det här sättet riskerar vi att människor drar sig för att anmäla brott och det måste vi absolut undvika, sade justitieminister Morgan Johansson (S) i samband med att undersökningen presenterades.

  • Göra yrket mer attraktivt:

Många poliser har valt att lämna yrket av missnöje med den nya organisationen och löneläget. Den trenden behöver brytas för att kunna uppfylla de politiska kraven på fler poliser.

En sammanställning från Polisförbundet visar att 949 poliser slutade 2016. De flesta var över 60 år, men en stor andel, 199 poliser, var yngre än 40. Åren 2011–2014 låg motsvarande antal på i snitt 82 per år. Första halvåret 2017 slutade 503 poliser, 108 av dem var under fyrtio och 153 mellan 40 och 60 år.

Tidigare i januari tecknades ett nytt löneavtal för poliser, som ger drygt tolv procent löneförhöjning på tre år. Det är nära dubbelt så mycket som andra yrkesgrupper – men fortfarande för lite, anser många poliser.

- Det kommer inte att stoppa flykten från polisyrket, sade Andreas Strand, vice ordförande för Polisförbundet, region Stockholm.

ANNONS
  • Skjutningarna:

Skjutningarna har ökat kraftigt under senare år. 2017 inträffade 43 dödsskjutningar, och även 2018 fick en mörk inledning med flera döda i skottlossningar. Polisen vittnar också om en ökad hänsynslöshet hos gärningsmännen. Skottlossningarna har ofta ägt rum på allmän plats, vilket innebär en påtaglig risk för att någon utomstående drabbas.

Morgan Johansson sade vid en pressträff där nya rikspolischefen presenterades att bekämpandet av den grova organiserade brottsligheten med gängskjutningar är något som polisen ska prioritera.

TT

Fakta: Polisen

Den första januari 2015 trädde en stor omorganisering av polisen i kraft, vilket innebär att den numer är en enda myndighet, som ersatt de tidigare 21 polismyndigheterna.

Polisen är i dag indelad i sju regioner, som i sin tur är uppdelade i 27 polisområden och 95 lokalpolisområden. Nationella operativa avdelningen arbetar med att inrikta och leda polisens verksamhet nationellt och att stödja polisregionerna.

Till Polismyndigheten hör också Nationellt forensiskt centrum, som ansvarar för den forensiska verksamheten. NFC hette tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium.

Dan Eliasson har lett polisen sedan 1 januari 2015.

Källa: Polisen, Nationalencyklopedin

ANNONS