På onsdagen presenterade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) halvårsskiftets nya lagar på en presskonferens.
På onsdagen presenterade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) halvårsskiftets nya lagar på en presskonferens. Bild: Claudio Bresciani/TT

Halvårsskiftets nya lagar - skärpt syn mot sexuella kränkningar

Nya lagar för att motverka mäns våld mot kvinnor och gängkriminalitet införs den 1 juli. Skolverket presenterade även skärpta förordningar i svenska skolor.

ANNONS
|

På onsdagen presenterade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) halvårsskiftets nya lagar vid en presskonferens.

Här är några av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet:

Mäns våld mot kvinnor

Justitie- och inrikesministern presenterade ny, skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar.

– Vi skärper minimistraffet för våldtäkt, och också straffet för grovt ofredande mot barn och grovt ofredande som sådant. Från två års till tre års minimistraff, säger Morgan Johansson.

Ett straffsrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång introduceras av Justitiedepartementet.

– Det införs för att motverka olika typer av trakasserier som djurrättsaktivister använder sig av mot lantbrukare. Alla försök, förberedelser och stämplingar till grovt hemfridsbrott blir nu straffbart.

ANNONS

Ett särskilt brott för hedersförtryck införs.

Det nuvarande straffet för gravfridsbrott skärps till lägst sex månader och högst fyra år, förut högst två.

Skärpta lagar för att motverka gängkriminalitet

Det blir dessutom skärpta straff för knivbrott.

– Vi fördubblar maximistraffet från sex månader till ett år och skärper dessutom grovt knivbrott till lägst sex månader och högst två år, säger Johansson.

Justitie- och inrikesministern inför även registrering av kontantkort, vilket betyder att brottsförebyggande myndigheter får bättre tillgång till innehavarnas uppgifter.

– Man tvingas nu registrera sitt kontantkort för att kunna följa upp vem som har ringt vem vid vilken tidpunkt, något som förenklar arbetet för polisen och andra myndigheter, säger Morgan Johansson.

Sveriges säkerhet

Regeringen introducerade även ett nytt regelverk för dem som bedöms utgöra kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet och en samlad straffsrättslig terroristlagstiftning.

– Alla uppsåtliga brott och straffbelagda försök till brott, som begås i syfte av terrorism och som allvarlig kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation kan klassas som terroristbrott, säger Johansson.

Ytterligare lagändringar

Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare införs också för att underlätta för jägare och sportskyttar.

– Det här är bara ett axplock av alla lagar som träder i kraft, säger Morgan Johansson

Skärpta förordningar i svenska skolan

Skolministern vill också ge ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister.

ANNONS

– Att driva skola i Sverige innebär att man förvaltar samhällets förtroende. Det ska endast vara seriösa aktörer som ska driva skolor i Sverige. Det blir också möjligt för skolinspektionen att återkalla tillstånd för fristående skolor om verksamheten inte kommit igång undre två år, eller bedrivit undervisning under två år, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Hon presenterade dessutom att skolverket ska skapa extra studietid och utökad lovskola. Tryggheten och studieron i skolan stärks för att eleverna ska lära sig mer.

– Det krävs lugn och ro i klassrummen. Det är inte rimligt att plingande mobiltelefoner får störa undervisningen. Det är en möjlighet för eleverna att ha en hel skoldag utan mobiltelefon, säger Axelsson Kihlblom.

ANNONS