Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Barn-, äldre- och jämställdhets­minister Lena Hallengren (S) får igenom förslaget att göra barnkonventionen till svensk lag. Arkivbild.

Hallengren om M: Jag blir förbannad

Statsrådet Lena Hallengren (S) reagerar nu kraftfullt på Moderaternas påstående att islamsk rätt införs i Sverige om barnkonventionen görs till lag.

- Jag trodde att de var vuxnare än så, säger Hallengren, som hävdar att det är otänkbart och falskt det Moderaterna påstår.

Moderaterna säger nej till att göra barnkonventionen till lag. De anser att det innebär att islamsk rätt förs in i svensk lagstiftning.

- Det är en orimlig tanke för oss, säger gruppledaren Tobias Billström (M) till TT.

Islamsk rätt

Det handlar om artikel 20 i barnkonventionen som berör skydd för barn som berövats sin familjemiljö och vilket stöd de ska få. Det står: "sådan omvårdnad kan bland annat innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad av barn".

Kafalah är ett islamskt juridiskt begrepp som används för att säkerställa skydd för föräldralösa och övergivna barn.

- Det innebär att domstolarna ska tolka islamsk rätt, och det gör man med hjälp av Koranen. Det är en orimlig tanke för oss att en viss religiös skrift ska tillmätas en sådan betydelse, säger Tobias Billström (M).

Splittrar Sverige

Men enligt Lena Hallengren är det inte korrekt.

- Dessa medvetna missförstånd riskerar att splittra Sverige i en tid då vi behöver mer sammanhållning, säger hon.

Hon får understöd av oberoende tjänstemän i socialdepartementet

- Det är helt enkelt inte korrekt. Den rättighet som regleras i artikel 20 är att barn som inte kan stanna kvar i sin familjemiljö har rätt till särskilt skydd och stöd från staten. Det är rättigheten. Sen ska konventionsstaten i enlighet med sin nationella lagstiftning se till att det finns sådan omvårdnad och stöd. I Sverige är det reglerat i socialtjänstlagen, säger Kristina Reinholdsson, enhetschef för familj och socialtjänst på socialdepartementet.

- Artikel 20 innebär inte på något sätt att det skulle finnas krav på att införa nya typer av system i Sverige, utan vi har system redan som till fullo lever upp till artikel 20, säger hon.

Grundlagen i stället

Förslaget att göra barnkonventionen till lag splittrar Alliansen. M och C tänker rösta nej, medan L och KD stödjer förslaget även om de också har invändningar mot artikeln som tar upp islamsk rätt.

- Vi ser att det finns en problematik i artikel 20 som måste hanteras. Liberalerna anser att det inte får råda något som helst tvivel om att hederskultur inte ska accepteras i Sverige, säger gruppledaren Christer Nylander (L).

Trots kommentarerna från ansvarigt statsråd och socialdepartementet så kommer regeringspartierna, enligt KD, att stödja en KD-motion, där det slås fast att islamsk rätt inte ska tillämpas i Sverige, även efter att barnkonventionen inkorporerats i svensk lag. Det var KD:s villkor för att stödja propositionen.

Centern och Moderaterna vill i stället lyfta in portalparagraferna från konventionen i svensk grundlag.