Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den stora omorganisation som Polismyndigheten genomgick 2015 har varit ett misslyckande, enligt en utredning gjord av Statskontoret. Arkivbild.

Hård kritik mot polisens nya organisation

Målen med polisens stora omorganisation har inte uppnåtts, konstaterar Statskontoret i ett slutbetänkande. Polisförbundet har länge påpekat flera av de brister som nu uppmärksammas.

Den stora omorganisation som Polismyndigheten genomgick 2015 har varit ett misslyckande. Målen för reformen har inte uppnåtts, polisens förmåga att ingripa mot brott är oförändrad och utredningsverksamhetens resultat fortsätter att sjunka. Inte heller har polisen blivit mer tillgänglig eller förbättrat sina kontakter med allmänheten.

Så ser de dystra slutsatserna ut när Statskontoret presenterar sin slutrapport om polisens nya organisation.

- Rapporten bekräftar den kritik som Polisförbundet haft under flera år. Omorganisationen var dåligt förberedd och det gick fel från första början, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en kommentar till TT.

Resursbrist

Enligt Statskontoret har det inte funnits tillräckligt med resurser för att infria flera av de mål som sattes upp för den nya polismyndigheten.

- Att tro att det var möjligt att genomföra Myndighetssveriges största omorganisation utan extra resurser var både naivt och fel. Tyvärr har mina medlemmar fått betala priset i form av en försämrad arbetsmiljö, säger Lena Nitz.

Men i rapporten framhävs också att mer resurser i sig inte är tillräckligt. Statskontorets utredare menar att polisens styrning inte har varit tillräckligt utvecklad: "Beslut som avser hela organisationen får inte alltid genomslag, trots att detta borde vara lättare efter ombildningen till en myndighet", skriver de i ett pressmeddelande.

"Till exempel har åtgärder för att höja kvaliteten på förundersökningsledningen och förbättra samordningen av ärenden inte genomförts i hela landet."

Osäkerhet

Från polisförbundet menar man att det måste bli tydligt vilket ansvar och mandat chefer ute i organisationen har, då dagens otydlighet skapar osäkerhet, brist på handlingskraft och långa beslutsprocesser som påverkar polisens effektivitet.

- Chefer är nyckelpersoner och när de inte fanns på plats tappade man medarbetarna, säger Lena Nitz.

Statskontorets rapport är inte enbart negativ. Omorganisationen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet genom flexibel resursanvändning, vilket bland annat inneburit att det har blivit lättare att kraftsamla vid allvarliga och omfattande händelser.

Viktigt underlag

Rikspolischef Anders Thornberg avböjer att kommentera rapporten för TT, men på polisens hemsida uppger han att rapporten bekräftar mycket av det polisledningen själva har identifierat och arbetar med att åtgärda.

"Vi behöver fortsätta utveckla styrnings- och effektiviseringsarbetet och här blir Statskontorets rapport ett viktigt underlag. Omorganisationen var nödvändig och ger bättre förutsättningar för polisen på lång sikt", skriver rikspolischef Anders Thornberg.

Lena Nitz menar att fler poliser nu är högsta prioritet för att uppfylla målen med omorganisationen. Hon är också positiv till flera av Statskontorets förbättringsförslag, som att stärka det lokala polisarbetet, utveckla verksamhetsuppföljningen och införa bättre lokala karriärvägar.

- Jag tycker att Statskontoret ger några mycket bra rekommendationer som jag hoppas att polisledningen och politikerna lyssnar på, säger Lena Nitz.